Į pradžią
 
Naujiena
2011-10-06   Valstybės kontrolė nurodė priežastis, stabdančias el. bilieto diegimą ir plėtrą šalyje

Valstybės kontrolė, atlikusi Lietuvos viešojo transporto elektroninio bilieto (el. bilieto) sistemų auditą, nustatė, kad nepakankamai koordinuojamas el. bilieto sistemų kūrimas ir kontroliuojama jų plėtra, el. bilieto projektas plėtojamas netolygiai ir nenuosekliai. „Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse elektroninio bilieto sistemų diegimo ir plėtros darbų per septynerius metus taip ir nepavyko baigti. Elektroninio bilieto projektui jau išleista 33,87 mln. Lt, iš šios sumos nenaudota įrangos už 2,9 mln. Lt. Prognozuojama, kad kaštai dar gali augti iki 41,55 mln. Lt“, – apžvelgdama audito ataskaitoje užfiksuotus projekto kainų pokyčius ir darbų eigą sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

El. bilieto projekto įgyvendinimas nebuvo sklandus ir užtruko dėl įvairių priežasčių. Taip pat buvo vėluojama teisiškai reglamentuoti el. bilieto sistemas, šalyje nesuformuota viešojo transporto el. bilieto sistemų kūrimo ir plėtros politika. šioje srityje pasigendama centrinės valdžios, savivaldybių, viešojo ir privataus sektoriaus glaudaus bendradarbiavimo. Savivaldybės el. bilieto sistemas kūrė vadovaudamosi savo vizija ir europinių fondų paramos sutarties reikalavimais, tačiau nepakankamai kontroliavo, kaip siekiama galutinių rezultatų, kaip valdoma įranga, kitas informacinis turtas.

El. bilieto sistemos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose turėjo sudaryti palankias sąlygas naudotis jomis nepriklausomai nuo jų geografinės padėties. Valstybiniai auditoriai nustatė, kad audito metu šiuose miestuose el. bilieto sistemos nebuvo suderintos tarpusavyje ir apmokėjimo už bilietus vienos el. piniginės principu sistema neveikė. Miestuose kol kas išnaudojamos ne visos sukurtos el. bilieto tarifų sistemos, priemonės ir mokėjimo būdai, padedantys keleiviams taupyti lėšas, geriau planuoti laiką ir keliones naudojantis viešuoju transportu, todėl el. bilieto projekto įgyvendinimas miestams kol kas nedavė planuotos socialinės ir ekonominės naudos. Be to, neišnaudota galimybė atsisakius popierinių bilietų trijuose didžiuosiuose miestuose sutaupyti apie 4 mln. Lt.

Kol kas el. bilieto projektai diegiami ir tobulinami tik keturiose savivaldybėse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Druskininkų). Kitoms trūksta informacijos ir galimybių savarankiškai diegti analogiškus projektus, neaiški situacija dėl el. bilieto sistemų suderinamumo.

Valstybės kontrolė rekomendavo savivaldybėms peržiūrėti su el. bilieto sistemų plėtra susijusius strateginius dokumentus, patvirtinti planą trūkumams šalinti, kūrimo ir saugos dokumentaciją, įteisinti eksploatuojamas sistemas. Taip pat rekomenduota pasirašyti visos vykdant projektą įsigytos techninės ir programinės įrangos perdavimo sutartis, o nenaudojamą įrangą panaudoti. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybėms rekomenduota pasirašyti tarpusavio susitarimus dėl el. bilieto sistemų veiklos suderinamumo ir paskelbti sąlygas ir informaciją kitoms savivaldybėms, kaip būtų galima naudotis jau sukurtomis el. bilieto sistemomis.

Susisiekimo ministerijai rekomenduota strateginiuose dokumentuose patvirtinti tokių sistemų kūrimo ir plėtojimo pagrindines nuostatas, kryptis ir siektinus rezultatus bei el. bilieto koncepciją.

Papildoma informacija: Rimgaudas Gamulis, Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento Informacinių sistemų audito skyriaus vyriausiasis valstybinis auditorius, tel. (8 5) 266 6764


Valstybinio audito ataskaita Viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos Lietuvoje

Komunikacijos skyrius,  tel. (8 5) 266 6792, 8 611 52051, violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.