Į pradžią
 
Naujiena
2011-10-06   Valstybės kontrolė parodė ministerijoms dažniausiai pasitaikančius finansinių klaidų slenksčius

Aptarti 2011 m. ministerijose atliktų valstybės auditų rezultatus, dažniausiai pasitaikančias disponavimo valstybės bei Europos Sąjungos (ES) lėšomis klaidas ir pokyčius teisės aktų reglamentuose šiandien, valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės  kvietimu, buvo susirinkę ministerijų kancleriai, finansinių padalinių vadovai bei Valstybės kontrolės atstovai. „Audito ataskaitose matyti, kad nemažai vienodų pažeidimų yra aktualūs beveik visoms ministerijoms. Šiandien pakvietėme jus išklausyti mūsų auditorių pastebėjimus ir paaiškinimus, kaip išvengti tų finansų valdymo slenksčių, ant kurių suklumpate dažniausiai“, - sakė valstybės kontrolierė G. Švedienė.

Ministerijose atliekant auditus buvo pastebėta nepakankama pavedimams ir programoms vykdyti skirtų biudžeto lėšų kontrolė. Specialiųjų programų pajamoms nepagrįstai buvo priskirtos valstybės biudžeto pajamos ir neteisingai priskirtos susigrąžintos paramos lėšos.

Vertindami valstybės lėšų naudojimo teisėtumą auditoriai nustatė, kad nepakankamai kontroliuojamos ministerijoms pavaldžios įstaigos. Kai kurios iš jų valstybės biudžeto asignavimus ir turtą naudojo pažeisdamos teisės aktus, dalį prekių ir paslaugų pirko netaikydamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų pirkimų procedūrų, darbuotojams priedus skyrė ir išmokėjo nenurodydamos konkrečių skyrimo pagrindų.

Atlikus auditus buvo pateiktos pastabos dėl likviduotų apskričių perduoto turto, finansinėse ataskaitose nurodytų ne visų debetinių įsiskolinimų, iš kitų biudžetinių įstaigų projektams vykdyti gautų biudžeto lėšų, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų ir kt.

šiais metais ministerijose atliekant auditus pastebėta, kad tvarkant buhalterinę apskaitą tiek ministerijose, tiek ir joms pavaldžiose įstaigose nepavyko išvengti klaidų. „Dabar vertinsime finansinių ir biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, todėl labai svarbu, kad būtų ištaisytos nustatytos klaidos, nes tai gali turėti reikšmingos įtakos finansinių ataskaitų tikslumui“, - sakė valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Daiva Bakutienė. Ji  paprašė ministerijų atstovų skirti daugiau dėmesio buhalterinės apskaitos organizavimui pagal naujus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, nes buvo nustatyta sisteminių klaidų.

„Pastebime geranorišką ministerijų darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą bei konstruktyvią reakciją į nustatytus pažeidimus ir pateiktas rekomendacijas. Šiais metais penkioms ministerijoms pastabų dėl finansų ir turto valdymo neturėjome. Kitoms, deja, klaidų  išvengti nepavyko. Ministerijose reikia tobulinti ir stiprinti vidaus kontrolės sistemą“, - sako valstybės kontrolierė G. Švedienė. Šiemet rengtose Valstybės kontrolės ataskaitose nurodyta, kad šešiose iš keturiolikos ministerijų vidaus kontrolė įvertinta gerai, likusiose aštuoniose – patenkinamai.

Papildoma informacija: Daiva Bakutienė, valstybės kontrolieriaus pavaduotoja, 8 (5) 266 6800
 
Komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.