Į pradžią
 
Naujiena
2011-10-13   Liuksemburge susitiko ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovai

Efektyvus valstybinio audito atsakas į finansinę ir ekonominę krizę, aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vaidmuo Europos ekonomikos valdysenoje – tai pagrindinės diskusijų temos Liuksemburge vykstančiame kasmetiniame ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto (RPK) susitikime. Lietuvai jame atstovauja valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Dviejų dienų susitikime, kuriam pirmininkauja Europos Audito Rūmų pirmininkas Vítor Caldeira, surengtas seminaras tema „Europos semestro ir kitų naujausių ES ekonomikos valdysenos priemonių poveikis ES aukščiausiosioms audito institucijoms ir Europos Audito Rūmams“. Jame pranešimus skaitė už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Olli Rehn, Europos Centrinio Banko viceprezidentas Vítor Constancio, Liuksemburgo finansų ministras Luc Frieden.

Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė diskusijose apie aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vaidmenį akcentavo išvadų dėl valstybės biudžeto projekto vertinimo svarbą. Laiku pateikti auditorių pastebėjimai padėtų vyriausybėms taikyti prevencines priemones sprendžiant finansines problemas. Tokia praktika Lietuvoje taikoma jau keletą metų.

Diskutuojant apie naujas Europos ekonomikos valdysenos priemones buvo akcentuotas ir valstybinio audito įgaliojimų trūkumas tokiose srityse, kaip finansinių sistemų ir institucijų reguliavimas ir priežiūra, valstybės parama finansų sektoriui ir euro krizės valdymo mechanizmai.

Susitikime bus priimtas bendras ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovų pareiškimas, skirtas Europos Sąjungos institucijoms ir Bendrijos narių parlamentams bei vyriausybėms. Jame pabrėžiamas efektyvus valstybinio audito atsakas į finansinę ir ekonominę krizę. Taip pat bus apžvelgti 2011 metų atskiras audito sritis nagrinėjančių darbo grupių veiklos rezultatai, išklausytos ataskaitos, pateikta informacija apie valstybėse narėse atliekamus ES lėšų panaudojimo auditus, numatyti 2012 metų veiklos prioritetai. Stebėtojų teisėmis dalyvaujančių šalių, kandidačių į ES, aukščiausiųjų audito institucijų atstovai pristatys jungtinę veiklos ataskaitą.

Susitikime buvo patvirtinta, kurių šalių aukščiausiosios audito institucijos pirmininkaus 2012 ir 2013 metų Ryšių palaikymo komiteto susitikimams. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė pirmininkaus 2013 metais Vilniuje vyksiančiam susitikimui.

Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė vizito metu susitiks ir su Europos Audito Rūmų nare Rasa Budbergyte aptarti aktualių valstybinio audito klausimų.

Papildoma informacija: Eglė Saudargaitė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, (8 5) 266 6758
 
Komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Gaidytė, tel. (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.