Į pradžią
 
Naujiena
2011-10-17   Valstybės kontrolė pirmininkaus ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovų susitikimui

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė pirmininkaus 2013 metais vyksiančiam susitikimui, kuris bus rengiamas Vilniuje – patvirtino kasmetinis ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komitetas.

„Šis tarptautinis renginys vyks 2013-ųjų metų antrą pusmetį, kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai. Tai – išskirtinė galimybė mūsų šaliai ne tik pristatyti save, bet ir suteikti visuomenei žinių apie aukščiausiųjų audito institucijų veiklą, stiprinti valstybinio audito vaidmenį Bendrijoje“, - sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.  

Liuksemburge spalio 13-14 dienomis vykusio susitikimo metu buvo aptartos Europos semestro ir kitų naujausių ES ekonomikos valdysenos priemonių poveikis ES aukščiausiosioms audito institucijos ir Europos Audito rūmams. Šios priemonės apima finansinių sistemų ir institucijų reguliavimą ir priežiūrą, valstybės paramą finansų sektoriui ir euro krizės valdymo mechanizmų auditą.

Pirmą kartą priimtas bendras ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovų pareiškimas, skirtas Europos Sąjungos institucijoms ir šalių narių parlamentams bei vyriausybėms. Jame pabrėžiamas efektyvus valstybinio audito atsakas į finansinę ir ekonominę krizę bei jos padarinius. Daugelis naujų priemonių krizei suvaldyti turės didelę reikšmę naudojant viešąsias lėšas, todėl reikalingos ir atitinkamos nuostatos skaidrumui bei finansinei atskaitomybei užtikrinti. ES aukščiausioms audito institucijoms ir Europos Audito Rūmams iškilus naujiems iššūkiams, siūlomi nauji audito uždaviniai ir funkcijos.

Ryšių palaikymo komitetas atkreipė dėmesį į darbą, kurį šiuo metu atlieka euro zonos aukščiausiosios audito institucijos, bei į jų reikalavimą nustatyti atitinkamą Europos stabilumo mechanizmo (ESM) valstybinio išorės audito tvarką, atitinkančią tarptautinius audito standartus. Šiuo klausimo komitetas priėmė specialų nutarimą.  

Ryšių palaikymo komitetas pabrėžė mokymosi vieniems iš kitų patirties svarbą ir naudą. Didėjanti ES šalių ekonomikos tarpusavio priklausomybė sustiprina bendros perspektyvos, kurią galima pasiekti glaudžiai bendradarbiaujant, vertę. Tai gali būti gerosios praktikos sklaida, valstybinio audito trūkumų ir uždavinių nustatymas ir jų sprendimo būdai, konkrečių audito metodų ir būdų, naudojamų aukščiausiose audito institucijose, gairės.

Papildoma informacija: Eglė Saudargaitė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, (8 5) 266 6758
 
Komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Gaidytė, tel. (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Pareiškimas, skirtas Europos Parlamentui, Europos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai ir ES šalių narių parlamentams ir vyriausybėms

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.