Į pradžią
 
Naujiena
2011-10-24   Valstybės kontrolės sprendimų rezultatas – į biudžetą grąžinami milijonai

Valstybės kontrolierius ir jo pavaduotojai 2010–2011 metais pagal valstybės įstaigose ir institucijose atliktų valstybinių auditų ataskaitas priėmė 26 sprendimus, kuriais įpareigojo pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn, pašalinti teisės aktų pažeidimus, grąžinti į valstybės biudžetą ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšas, išieškoti savivaldybės pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms padarytas žalas.

Audituotiems subjektams į valstybės biudžetą nurodyta grąžinti 6,9 mln. Lt. Didžiausias sumas privalės grąžinti savivaldybės: Šiaulių miesto (2,4 mln. Lt),  Vilniaus miesto (2,3 mln. Lt) ir Vilniaus rajono (2 mln. Lt).

Vilniaus ir Šiaulių miestų, Vilniaus ir Pakruojo rajonų savivaldybės jau grąžino į valstybės biudžetą dalį ne pagal paskirtį panaudotų tikslinės paskirties lėšų – beveik 1,7 mln. Lt. Valstybiniai auditoriai nustatė, kad dalis valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų pažeidžiant teisės aktus buvo panaudota apmokėti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia suteiktoms socialinės globos paslaugoms, kurios turėjo būti finansuojamos savivaldybių biudžetų lėšomis. Valstybės biudžeto dotacijos lėšos, skirtos mokinio krepšeliui ir valstybinėms funkcijoms finansuoti, buvo panaudotos savivaldybių mokyklų ūkio išlaidoms apmokėti.

Vilniaus rajono savivaldybė pašalino audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus dėl 333,8 tūkst. Lt vertės patikėjimo teise valdomo valstybės turto.

Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios biudžetinės įstaigos išieškojo joms padarytas žalas už 15,3 tūkst. Lt. Valstybiniai auditoriai nustatė, kad savivaldybių įstaigoms buvo padaryta žala, kai šios  permokėjo daugiau negu priklausė lėšų socialinių paslaugų teikėjams už suteiktas socialines paslaugas, o statybos darbų rangovams už atliktus VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės statybos darbus ir Nacionalinio stadiono arenos estakados ekspertizės paslaugas. Savivaldybės švietimo įstaigoms žala atsirado dėl neteisėtai paskirto ir klaidingai apskaičiuoto bei išmokėto darbo užmokesčio pedagogams.

Vykdydamos Valstybės kontrolės sprendimus savivaldybės, už audito metu nustatytus įvairių teisės aktų pažeidimus, drausminėn ir tarnybos atsakomybėn patraukė įstaigų vadovus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, paskirdami jiems švelniausias nuobaudas – pastabas.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Rita Švedienė, tel. (8 5) 266 6719
 
Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6792, 8 611 52051, violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-24

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.