Į pradžią
 
Naujiena
2011-10-25   Per bendradarbiavimą – į aukštesnę viešojo sektoriaus auditų kokybę

Valstybės kontrolėje vyksta seminaras tema „Auditas viešajame sektoriuje: koks jis?“.  Seminare dalyvauja prieš metus su Valstybės kontrole bendradarbiavimo sutartį atnaujinusių institucijų – Finansų ministerijos, Lietuvos auditorių rūmų, Savivaldybių kontrolierių asociacijos ir Vidaus auditorių asociacijos – atstovai. „Plėtodami bendradarbiavimą tarp auditorių siekiame gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę, didinti visuomenės pasitikėjimą auditą atliekančiais asmenimis, - apžvelgdama bendradarbiavimo gaires sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. – Bendradarbiaudami dalinsimės ne tik sukaupta patirtimi, darbų rezultatais, bet ir ieškosime būdų tobulinti audito metodikas, sukursime audito kokybės užtikrinimo sistemą“.

Pasak valstybės kontrolierės, noras tobulėti, ieškoti novatoriškų auditavimo būdų paskatino visas susitarimo šalis patvirtinti penkerių metų bendradarbiavimo programą ir numatyti veiklos kryptis. Dar šiais metais bus peržiūrėtos skirtingų audito grandžių naudojamos vidaus kontrolės vertinimo metodikos įvardijant bendrus vertinimo aspektus; parengta interneto tinklapio, kuriame būtų talpinama visa su viešojo sektoriaus subjektuose atliekamais auditais susijusi informacija, koncepcija; bus dalijamasi informacija apie turimas kvalifikacijos kėlimo programas.

Valstybės auditoriai nuolat atnaujina turimas žinias apie auditą, jo rezultatus, naudą ir poveikį viešajam sektoriui. Įgyvendinus 2011-2015 m. tarpinstitucinę bendradarbiavimo programą, visuomenės, valdžios institucijų, audituojamų subjektų ir auditorių žinios apie visų rūšių auditą šalyje bus dar gilesnės, audito darbai geriau koordinuoti, o gerosios audito praktikos sklaida išvystyta tiek, kad su ja auditoriai galės ne tik susipažinti, bet ir pasinaudoti kasdienėje veikloje. Šis susitikimas – vienas iš pirmųjų žingsnių.


Komunikacijos skyrius,  Violeta Kiburytė (8 5) 266 6792, 8 611 52051, violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.