Į pradžią
 
Naujiena
2011-10-27   Auditų strategijos pristatomos savivaldybių vadovams

Valstybės kontrolė, bendradarbiaudama su savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis, savivaldybių vadovams pristato savivaldybių auditų, kurie bus atliekami iki 2012 m. birželio 1 d., strategijas. „Valstybiniai ir savivaldybių auditoriai žengė didelį žingsnį tikros partnerystės link ir dabar jau gali auditą suplanuoti ir atlikti taip, kaip reikalauja visuotinai pripažinti audito standartai. Tokia galimybė atsirado po to, kai Valstybės kontrolė pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su devyniolikos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis“, - sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Savivaldybių auditų strategijos jau pristatytos Radviliškio, Kelmės, Širvintų, Prienų rajonų, Druskininkų, Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybėse. Lapkričio pradžioje su auditų strategijomis bus supažindinti Kauno, Kėdainių, Alytaus, Mažeikių, Telšių, Plungės rajonų, Marijampolės, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių vadovai.

Praėjusią savaitę Valstybės kontrolės audito grupių bei savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atstovai auditų strategijas aptarė bendrame seminare.

Seminare sutarta, kokią savivaldybių biudžeto dalį apims kiekvienos auditą atliekančios institucijos  strategijoje numatytos audito procedūros, kokios nustatytos audito rizikos, kaip jos bus „užgesinamos“, kokios yra silpnosios audito strategijos vietos ir kaip reikėtų jas koreguoti. Drauge rengiant audito strategijas paaiškėjo, kokios audito metu galimos bendradarbiavimo formos.

Valstybės kontrolė savivaldybėse audituoja valstybės biudžeto lėšas, skiriamas savivaldybėms valstybės deleguotoms funkcijoms įgyvendinti ir valstybės patikėjimo teise duodamo turto naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą. Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos tikrina, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas.

Valstybės kontrolės bei savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų bendradarbiavimas ypač svarbus rengiantis 2011 metų konsoliduotų ataskaitų rinkinio auditui ir būsimam Nacionalinio ataskaitų rinkinio auditui.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento direktorė Regina Rudokienė, tel. (8 5) 266 6779
 
Komunikacijos skyrius, Violeta Kiburytė (8 5) 266 6792, 8 611 52051 violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.