Į pradžią
 
Naujiena
2011-12-06   Valstybės kontrolė: vis dar nežinome valstybės turto vertės

Valstybės kontrolė Seimui pateikė išvadą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 m. ataskaitos. „Nustatyti faktai rodo, kad kai kurioms valstybės turto valdymo sritims nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Valstybė iki šiol nežino, kokia jai priklausančio turto – miško žemės, miško, išžvalgytų žemės gelmių išteklių, muziejų turimų eksponatų vertė, - sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. – Tenka apgailestauti, kad kai kurie turto valdymo tobulinimo procesai vyksta vangiai, kasmet kartojasi tos pačios turto naudojimo ir apskaitos klaidos“.

Valstybės kontrolė jau ne pirmą kartą pažymi, kad būtina inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie leistų užtikrinti, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio turto – miško žemės ir miško, išžvalgytų žemės gelmių išteklių vertė būtų apskaitoma finansinėse ataskaitose. Statistikos departamento duomenimis, išžvalgytų žemės gelmių ištekliai sudaro didžiausią viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto dalį – 38,2 proc. Neįgyvendinus Valstybės kontrolės siūlymų, nacionalinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, kurį turėsime jau už 2012 m., nerodys tikros ir teisingos valstybei nuosavybės teise priklausančio turto finansinės būklės.

Penkioliktosios Vyriausybės veiklos programoje numatyta centralizuoti valstybės turto (pirmiausia pastatų) valdymą, įdiegiant patalpų nuomos sistemą valstybės ir savivaldybių institucijoms. Vyriausybės nutarimu patvirtinta Centralizuoto valstybės turto valdymo strategija, priemonių planas, tačiau jį įgyventi vėluojama.

Neįgyvendintas ir kitas strategijos uždavinys – sukurti valstybės turto informacinės paieškos sistemą. Lėšos, skirtos šios sistemos kūrimo darbams, panaudotos nerezultatyviai, nes sistema iki šiol neveikia. Ją įdiegti buvo planuota iki 2009 m. liepos 1 d.

Dar negreitai sužinosime ir valstybės turimo muziejinių vertybių turto tikrąją vertę. Muziejai 2010 m. pabaigoje buvo įvertinę tik 9,2 proc. turimų eksponatų. Numatytas muziejinių eksponatų vertės nustatymo laikotarpis – 2020 m. gruodžio 31 d.

Valstybės kontrolė pažymi, kad būtina neatidėliojant inventorizuoti į privatizuojamų objektų sąrašą įtrauktus, bet neprivatizuotus ir Valstybės turto fondui neperduotus objektus ir spręsti jų privatizavimo arba išbraukimo iš privatizuojamų (parduodamų) objektų sąrašo klausimus, spręsti ilgą laiką neveikiančių bendrovių likvidavimo klausimus. Tai leis turėti tikrą vaizdą apie valstybės privatizuotiną bei realiai turimą turtą.

Vertindama valstybės turto valdymo efektyvumą Valstybės kontrolė nustatė atvejų, kai turtas naudojamas nesilaikant įstatymu apibrėžtų efektyvumo, racionalumo ir visuomeninės naudos principų. Tai konstatuota atliekant finansinius (teisėtumo) auditus.

Statistikos departamento duomenimis, visas valstybės turtas 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 163,5 mlrd. Lt ir, palyginti su 2009 m., sumažėjo 1,5 proc.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Danguolė Krištopavičienė, tel. 8(5) 266 6759, danguole.kristopaviciene@vkontrole.lt

Išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 metais ataskaitos


Komunikacijos skyrius:  Violeta Kiburytė (8 5) 266 6792, 8 611 52051, violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-12-07

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.