Į pradžią
 
Naujiena
2011-12-08   Valstybės kontrolėje lankėsi Europos Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė

Šiandien Valstybės kontrolėje viešėjusi Europos Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė pristatė Europos Audito Rūmų 2010 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto vykdymo metinę ataskaitą, pasidalijo bendradarbiavimo su kitomis ES institucijos patirtimi.

Audito Rūmų ataskaitoje pabrėžiama, kad 2010 m. finansinėse ataskaitose Europos Sąjungos finansinė būklė bei jos operacijų rezultatai ir pinigų srautai yra nurodyti teisingai, tačiau atspindėti mokėjimai vis dar buvo paveikti reikšmingo klaidų lygio.

R. Budbergytės teigimu, ES biudžeto lėšos naudojamos veiksmingiau, įgyvendinamos ankstesnės Audito Rūmų rekomendacijos, tačiau rizikų vis dar yra. Manoma, jog jų sumažėtų reformavus politikos įgyvendinimo priemones.
Daugiausia klaidų nustatoma sanglaudos, energetikos ir transporto politikos srityje, kuriai skiriama 40,6 mlrd. eurų.
Taip pat daug klaidų pasitaiko ir naudojant žemės ūkiui ir gamtinių išteklių sričiai skiriamas lėšas. Ypač daug klaidų nustatyta kaimo plėtros srityje. Žemės ūkiui ir gamtiniams ištekliams finansuoti skiriama didžiausia ES pinigų dalis – 56,8 mlrd. eurų.

Iš viso į ES biudžetą 2010 m. buvo surinkta beveik 128 milijardai eurų, visi ES mokėjimai sudarė per 122 mlrd. eurų. Anot R. Budbergytės, mūsų šalis pagal ES lėšų panaudojimą vertinama gerai. Lietuva iš ES biudžeto gavo 1,6 mlrd. eurų, arba šešis kartus daugiau lėšų, negu į jį sumokėjo.

R. Budbergytė atkreipė dėmesį, jog visose ES šalyse daroma daug klaidų viešųjų pirkimų srityje. Daugelis jų atsiranda dėl sudėtingų viešųjų pirkimų procedūrų, painaus teisinio reglamentavimo šalyse narėse. Ji teigiamai įvertino Valstybės kontrolės iniciatyvą šiais metais daug dėmesio skirti viešųjų pirkimų sistemai ir jos auditams.

Europos Audito Rūmų narė taip pat informavo apie 2012 metais Europos Audito Rūmų numatomas organizuoti specializuotas auditorių mokymų programas, kuriose kvietė aktyviai dalyvauti ir Lietuvos valstybinius auditorius.

Europos Audito Rūmai yra ES institucija, atliekanti ES lėšų auditą. Būdama ES išorės auditoriumi ji padeda geriau valdyti Europos Sąjungos finansus jos piliečių naudai.
 

Komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Gaidytė, tel. (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2016-08-02

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.