Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2012-04-03   Valstybės kontrolė: pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai rizikos pažabotos planais

2013 m. antrąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos (ES) Tarybai. Iki to laiko privalu tinkamai pasirengti, kad būtų užtikrintas patikimos šalies įvaizdis perimant ir tęsiant pirmininkaujančios šalies prievoles. „Suprasdami šio Lietuvos įsipareigojimo svarbą, atlikome auditą ne pirmininkavimui pasibaigus, kaip buvo kitose šalyse, o iki jo. Audito metu įvertinome teigiamus pasirengimo pirmininkauti poslinkius, nustatėme rizikas ir pateikėme rekomendacijas, kaip jas valdyti“, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Pirmininkavimui ES Taryboje rengiasi daug valstybės institucijų. Koordinavimo funkcija priskirta Užsienio reikalų ministerijai (URM). Jau parengtas tarpinstitucinis veiklos planas, tačiau valstybiniai auditoriai nustatė, kad į jį įtrauktos ne visos su pirmininkavimu susijusios priemonės (veiklos) ir joms įgyvendinti reikalingos lėšos. Tai didina veiklų dubliavimosi ir neracionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo riziką.

Vėluojant įgyvendinti trijų Europos Socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklas, didėja rizika, kad projektai gali būti nebaigti laiku, o kai kurie rezultatai tapti neaktualūs ar nepritaikomi.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad vis dar išlieka rizikų, susijusių su pirmininkavimo renginiams reikalingų patalpų infrastruktūra, kasdieniais tiesioginiais skrydžiais į (iš) Briuselį, Tarptautinio Vilniaus oro uosto salių, skirtų labai svarbiems asmenims, įrengimu. Siekiant valdyti pastarąją riziką, numatyta, kad Tarptautinio Vilniaus oro uosto laikinai labai svarbių asmenų salei įrengti bus naudojamos laikinos konstrukcijos. Sprendžiant kasdienių skrydžių Vilnius–Briuselis–Vilnius klausimą, numatyta apsvarstyti Susisiekimo ministerijos parengtus pasiūlymus Vyriausybės ES komisijos posėdyje ir nuolat informuoti komisiją apie derybų su oro linijų bendrovėmis rezultatus. Sutartis dėl objektų suteikimo pirmininkavimo ES Tarybai reikmėms planuojama pasirašyti iki 2013 m. vasario mėnesio.

„Džiugu, kad Vyriausybė ir URM parengė audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus ir pradėjo juos įgyvendinti. Jei numatyti planai bus vykdomi, tikėtina, kad pasirengimas pirmininkauti vyks sklandžiai, o biudžeto lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai“, – sakė G. Švedienė.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. tarpinstituciniam veiklos planui įgyvendinti iš valstybės biudžeto 2012–2014 m. numatyta skirti 214 mln. Lt.

Valstybinio audito ataskaita: Kaip rengiamasi pirmininkauti ES Tarybai

Papildoma informacija: Sigita Gorovniova, 4-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel.: (8 5) 266 6748 sigita.gorovniova@vkontrole.lt

Komunikacijos skyrius, Violeta Kiburytė (8 5) 266 6792, 8 611 52051 violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2012-05-22

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.