Į pradžią
 
Naujiena
2016-02-25   Valstybės kontrolė atliko profesinio mokymo įstaigose įsteigtų praktinio mokymo centrų auditą

Valstybės kontrolė atliko auditą, kurio metu vertino, ar investicijos į profesinį mokymą šalyje pagerino jo kokybę ir patrauklumą. Įvertinę pasirinktinai 26 (iš 42) sektorinius praktinio mokymo centrus, auditoriai konstatuoja, jog profesinio mokymo galimybės šalyje panaudojamos nepakankamai, nustatyta praktinio mokymo centrų pajėgumų išnaudojimo, šiuolaikinio švietimo turinio formavimo bei profesijos mokytojų kompetencijų atnaujinimo problemų.

2012–2015 m. šalyje  buvo atidaryti 42 sektoriniai praktinio mokymo centrai 33-ose (iš 74-ių) profesinio mokymo įstaigose. Jie buvo aprūpinti naujausia įranga, skirta vykdyti praktinį mokymą visiems šalies gyventojams. Į šių centrų steigimą investuota apie 118 mln. eurų. Audito metu nustatyta, jog įsteigti centrai dirba ne visu pajėgumu: daugiau kaip pusėje (60 proc.) audituotų centrų praktinis mokymas vyko iki 5 val. per dieną, o viename iš jų daugiau nei metus mokymai iš viso nebuvo vykdomi. Auditoriai atkreipia dėmesį, jog sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcijoje buvo nurodyta, kad mokymo įranga turėtų būti naudojama 16 val. per parą.

Be to, ne visos profesinio mokymo įstaigos tikslingai planuoja efektyvesnio centrų infrastruktūros panaudojimo veiklas. Nepritraukdamos išorės vartotojų, įstaigos negauna papildomų pajamų iš centrų veiklos, taip pat nėra reglamentuota, kaip apskaičiuoti mokymo paslaugų įkainius. Profesinio mokymo įstaigos skaičiuoja juos skirtingai, kai kurios neįtraukia visų patiriamų išlaidų (pvz., įrangos nusidėvėjimo), todėl negauna papildomų pajamų, kurias galėtų skirti mokymo bazės atnaujinimui.

„Kreipsimės į Finansų ministeriją, kaip ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos vadovaujančiąją instituciją, su raginimu ateityje skiriant lėšas tolimesnei centrų plėtrai atkreipti dėmesį į audito metu nustatytas problemas, – sako valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys. – Mūsų nuomone, būtina atidžiai įvertinti lėšų poreikio pagrindimą ir planuojamą poveikį, nes audito rezultatai rodo, jog, jau atlikus milijonines 2007–2013 m. laikotarpio ES investicijas, centrų pajėgumai nėra pakankamai išnaudojami“.

Audito metu taip pat nustatyta, jog steigiant centrus 2,8 mln. eurų papildomai buvo investuota į lankstaus ir ūkio poreikius tenkinančio profesinio mokymo turinio kūrimą: parengta 10 profesinių standartų ir 60 modulinių profesinio mokymo programų, tačiau nė vienas profesinis standartas nėra įteisintas ir tik 9 programos pradėtos išbandyti profesinio mokymo įstaigose. Dalį modulinių profesinio mokymo programų teks koreguoti, kad jos atitiktų naujai parengtus profesinius standartus ir joms keliamus reikalavimus. Auditoriai turėjo pastabų ir dėl profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo organizavimo.

Valstybės kontrolė Švietimo ir mokslo ministerijai bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui pateikė rekomendacijas, kurias įgyvendinus būtų geriau išnaudojamos profesinio mokymo galimybės, o planuojamos papildomos investicijos būtų panaudotos tikslingai ir efektyviai.

Apie audito rezultatus Valstybės kontrolė taip pat informuos LR Seimo Audito bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetus.


Valstybinio audito ataskaita: Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės


Papildoma informacija: 5-ojo audito departamento vyresnioji valstybinė auditorė Neringa Raglienė, tel. (8 5) 266 6841, el. p. neringa.ragliene@vkontrole.lt
 
Justas Jaskonis, atstovas ryšiams su visuomene, tel. +370 611 52051, el. p. justas.jaskonis@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2016-10-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.