Į pradžią
 
Naujiena
2018-03-14   Atverti finansinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo duomenys

Viešojo sektoriaus auditus atliekanti aukščiausioji audito institucija atveria 2016–2018 metais baigtų finansinių (teisėtumo) auditų metu teiktų rekomendacijų ir jų įgyvendinimo duomenis. Tai suteikia galimybę matyti, kaip institucijos laikosi auditų metu teiktų rekomendacijų, ar vykdo parengtus jų įgyvendinimo priemonių planus, ar tai atlieka laiku.

Šiuo metu svetainėje galima rasti ir atsisiųsti visų 2014–2018 metais baigtų veiklos auditų ir 2016–2018 metais baigtų finansinių (teisėtumo) auditų metu teiktų rekomendacijų ir jų įgyvendinimo informaciją (įgyvendinimo rezultatai ir būklė). Taip pat galima išsirinkti tam tikram sektoriui ar konkrečiai institucijai teiktas rekomendacijas.

Seimo Audito komitetui nuo 2016 metų pradėta teikti ir viešai skelbti rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos informaciją ir apibendrintus duomenis – tai buvo pirmasis žingsnis siekiant duomenų atvėrimo. 2016 metų gruodį buvo atverti veiklos auditų metu institucijoms pateiktų rekomendacijų duomenys.

Aukščiausiosios  audito institucijos svetainėje pateikiama metinio veiklos plano įgyvendinimo būklė (parodanti aktualią auditų ir kitų pagrindinių darbų atlikimo pažangą) ir nuolatos atnaujinami audito rekomendacijų įgyvendinimo duomenys.
 
Tinkamai įgyvendintos rekomendacijos yra viena pagrindinių priemonių, kuriomis aukščiausioji audito institucija gali daryti realų teigiamą poveikį viešojo sektoriaus valdymui, o viešumas yra viena labai svarbių priemonių, galinčių paskatinti šio sektoriaus institucijas veikti efektyviau ir noriau taisyti trūkumus.

Visą informaciją apie tai, kaip viešasis sektorius įgyvendina auditų metu pateiktas rekomendacijas, galima rasti čia.
 

Komentarams: Audito plėtros departamento patarėjas Gediminas Švetkauskas, tel. 2 66 6707, el. p. gediminas.svetkauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-06-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.