Į pradžią
 
Naujiena
2018-04-05   Valstybės kontrolės atstovai susitiko su savivaldybių kontrolieriais

Aukščiausioji audito institucija, tęsdama bendradarbiavimo tradicijas, pakvietė bendrai diskusijai savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atstovus, kurių teikiami duomenys yra šiuo metu Valstybės kontrolės atliekamo nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos audito sudėtinė dalis.

Susitikime aukščiausiosios audito institucijos atstovai pristatė minėto  audito strategiją, įžvelgiamus apskaitos trūkumus savivaldybėse, aptarė jų poveikį audito rezultatams ir lūkesčius, kurių tikimasi iš savivaldybių kontrolierių.
 
„Šis mūsų susitikimas organizuojamas bendradarbiavimo vertybės pagrindu. Savivaldos lygmenyje svarbu turėti savarankišką, nepriklausomą auditą, kaip yra ir daugelyje pasaulio šalių. Valstybės mastu auditas turi turėti daug stiprių grandžių, kurios tarpusavyje profesionaliai bendradarbiautų“, – sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Praėjusių metų audito rezultatai parodė, jog savivaldybės laikėsi joms įstatymu nustatytų skolos, grynojo skolinimosi ir garantijų apribojimų, tačiau ne visos laikėsi reikalavimo mažinti trumpalaikius įsiskolinimus. Valstybės kontrolė nustatė atvejų, kai savivaldybės sudarytus sandorius ne visada vertina turinio viršenybės prieš formą principu, todėl dalies skolinių įsipareigojimų pagal šias sutartis nepateikia ataskaitose ir jų neįvertina skaičiuodamos skolos ir grynojo skolinimosi limitus.

Visų savivaldybių duomenys svarbūs ir šalies finansinėms ataskaitoms, ir valstybės skolai. Pažymima, kad dabartiniai vietos valdžios veiklos rodikliai nerodo neigiamų požymių, tačiau atsakingas savivaldybių finansų valdymas yra svarbus visos šalies fiskalinės drausmės valdysenai.

Aukščiausioji audito institucija, teikdama išvadą Seimui dėl nacionalinio ataskaitų rinkinio, turi gauti užtikrinimą, kad savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditai yra atlikti tinkamai ir kokybiškai. Savivaldybių kontrolieriai teikia savivaldybių taryboms išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Rengiant šią išvadą, būtina užtikrinti, kad finansinio (teisėtumo) audito metu buvo įvertintos visos savivaldybėje nustatytos klaidos ir pažeidimai.
 
Aukščiausiosios audito institucijos atliekamo kasmetinio nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos audito rezultatai visuomenei ir Seimui bus pristatyti spalio mėnesį.


Komentarams: Danguolė Krištopavičienė, Finansinio audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6759, el. p. danguole.kristopaviciene@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-07-03

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.