Į pradžią
 
Naujiena
2018-06-21   Su STT atstovais aptartos galimybės tobulinti teisėkūros procesą

Aukščiausiosios audito institucijos (AAI) 2018 m. kovo mėn. atlikto audito „Teisėkūros procesas“ rezultatai parodė, kad šis procesas nepakankamai efektyvus: neveiksmingas teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, į teisėkūros procesą per mažai įtraukiama Lietuvos visuomenė, dalyviams trūksta viešumo ir skaidrumo, o tai sudaro rizikas biudžeto lėšas naudoti neefektyviai ir neužkerta kelio galimoms korupcijos apraiškoms.

Valstybinio audito rezultatai sulaukė ne tik žiniasklaidos, viešojo sektoriaus, verslo atstovų, bet ir institucijų, vykdančių korupcijos prevenciją, dėmesio. Atsižvelgdama į audito išvadas ir siekdama nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasinaudoti įstatymų spragomis, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 2018 m. gegužės mėn. atliko teisėkūros procesą reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą ir pateikė pastabas bei pasiūlymus, siekiant skaidresnio teisės aktų projektų rengimo, pateikimo ir priėmimo proceso. Analizuoti dviejų krypčių aspektai – pirma: įstatymų, siūlomų svarstyti projektų skubos ir ypatingos skubos tvarka, procedūrų peržiūra, antra: derinant teisės akto projektą papildomai teikiamų ar įtraukiamų siūlymų dermė su pirminio teisinio reguliavimo pokyčio iniciatorių atliktu teisinio reguliavimo poveikio vertinimu.

Pasidalyti turimomis kompetencijomis ir informacija teisėkūros proceso tobulinimo srityje, detaliau aptarti minėto audito bei antikorupcinio vertinimo rezultatų ir tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje galimybių šiandien susitiko AAI ir STT atstovai.

Auditorių skaičiavimais, Lietuvoje skubos ir ypatingos skubos tvarka priimama apie 50 proc. įstatymų, o, pavyzdžiui, Estijoje –apie 10 proc., Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje – apie 5 proc. Ši praktika neleidžia Seimo nariams įvertinti visų su priimamu teisės aktu susijusių rizikų ir galimo reguliavimo poveikio.

Susitikime AAI ir STT atstovai pabrėžė, jog, sutelkus pastangas, tikimasi sukurti tvirtesnį pagrindą skaidresnei teisėkūrai. Pažymėtina, jog toks institucijų bendradarbiavimas yra viena iš priemonių, padedančių skatinti valstybinio audito ir antikorupcinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą ir stiprinti jų poveikį.

Su teisėkūros proceso audito rezultatais galite susipažinti čia.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-11-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.