Į pradžią
 
Naujiena
2018-07-02   Europos Audito Rūmai paskelbė kompendiumą, kuriame – ir Lietuvos AAI indėlis

Europos Audito Rūmai (EAR) ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ryšių palaikymo komiteto vardu paskelbė Europos Sąjungos šalių valstybinių auditorių darbo, skirto kovos su jaunimo nedarbu ir jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo priemonėms, apžvalgą (kompendiumą). Audito kompendiumas yra paremtas 2013–2017 m. 13-os ES valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų paskelbtomis audito ataskaitomis.

EAR naujai paskelbtame kompendiume yra apžvelgta ir jų pasirinkta Lietuvos AAI atlikto audito ataskaita „Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės“. Tai, kad Lietuvoje jaunuolių, besimokančių profesinio mokymo įstaigose, ir suaugusiųjų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programose, 2016 m. lygis buvo vienas žemiausių Europos Sąjungoje, paskatino Valstybės kontrolę atlikti minėtą auditą ir analizuoti, ar investicijos į profesinį mokymą pagerino jo kokybę ir patrauklumą. Su Valstybės kontrolės atliktu auditu galite susipažinti čia.

Kompendiume pažymima, kad jaunimo nedarbas yra prioritetinis daugumos ES valstybių narių ir ES institucijų darbotvarkių klausimas. 2016 m. daugiau kaip 4 milijonai jaunų europiečių negalėjo rasti darbo ir išlieka didelė jų dalis, kurie susiduria su ilgalaikiu nedarbu. Už jaunimo nedarbo mažinimą daugiausia atsako nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos. ES remia ir papildo jų pastangas.
 
Aukštas užimtumo lygis yra vienas pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Valstybės narės investuoja daug viešųjų lėšų spręsdamos jaunimo nedarbo problemą. Šioms investicijoms dažnai teikiama parama iš ES fondų.

Audito kompendiumas yra nacionalinių AAI ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimo per ES ryšių palaikymo komitetą rezultatas. Jis parengtas kaip informacijos šaltinis kiekvienam besidominčiam šia svarbia politikos sritimi. Parašytą 24-omis ES kalbomis  kompendiumą galima rasti ES ryšių palaikymo komiteto interneto svetainėje.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-12-05

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.