Į pradžią
 
Naujiena
2018-07-04   Valstybės kontrolėje lankosi auditoriai iš Kroatijos

Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamente (toliau – ESIAD) liepos 3–5 dienomis lankosi Kroatijos Europos Sąjungos programų įgyvendinimo sistemos audito agentūros (angl. Agency for the Audit of European Union Programmes Implementation System, ARPA) atstovai. Vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos patirtimi įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas finansines priemones ir padedant i Lietuvos kolegoms pasirengti šių priemonių auditui.

Kroatijos atstovų teigimu, Lietuva pasirinkta kaip viena iš ES šalių narių, pirmaujančių pagal šioms priemonėms skirtą ES struktūrinių fondų lėšų dalį, ir atsižvelgiant į ESIAD sukauptą patirtį atliekant finansinių priemonių auditus 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais. Tai puiki galimybė susipažinti su gerosios praktikos pavyzdžiais, identifikuoti galimas rizikas ir pasirengti ateities iššūkiams, tokiu būdu stiprinant Agentūros administracinius gebėjimus tinkamai ir laiku atlikti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo tinkamumo, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų teisėtumo ir metinių sąskaitų (apibendrinančios finansinės informacijos) teisingumo auditus.

Delegacija taip pat lankysis Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Mokomasis vizitas organizuojamas ir iš dalies finansuojamas pagal Europos Komisijos Techninės pagalbos informacijos mainų (TAIEX) programą.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-12-05

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.