Į pradžią
 
Naujiena
2018-07-05   EBPO domisi Lietuvos valstybės kontrolės veiklos iššūkiais

EBPO tinklo, vienijančio parlamentų biudžetų tarnybas ir nepriklausomas fiskalines institucijas, 10-ąjį metinį susitikimą pradėjęs Korėjos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Biudžeto tarnybos vadovas Chunsoon Kim pasveikino Lietuvos delegaciją, kuriai Seulo susitikimas yra pirmasis nuo tada, kai ji tapo EBPO nare. Šiuo metu EBPO tinklas vienija 30 institucijų. Šiame  jubiliejiniame susitikime dalyvauja 36 valstybių atstovai iš viso pasaulio, 42 nepriklausomos fiskalinės institucijos,  įskaitant ir ne EBPO nares.

„Valstybės kontrolė domina EBPO šalių bendruomenę, nes yra išskirtinė – po vienos nepriklausomos organizacijos stogu veikia trys atskiros nepriklausomos institucijos: klasikinė aukščiausioji audito institucija, ES investicijų audito institucija ir fiskalinė institucija. Su susitikimo dalyviais diskutavome, kaip, esant tokiai sudėtingai struktūrai, užtikrinamas trijų visiškai skirtingų funkcijų vykdymas, įvardijome pranašumus ir trūkumus, kalbėjome apie kitą savo patirtį“, – sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

EBPO tinklo pirmininkas, Jungtinės Karalystės Biudžeto atsakomybės tarnybos vadovas Robert Chote, kreipdamasis į susitikimo dalyvius, atkreipė dėmesį į tris svarbiausius sritis, kuriose EBPO tinklas galėtų būti efektyvesnis ir padėtų nepriklausomoms fiskalinėms institucijoms vykdyti jų mandatą:  atliekant tarpusavio institucines peržiūras, skatinti apsikeitimą geriausia praktika ir jos plitimą; suteikti paramą parlamentams ir vyriausybėms įkuriant fiskalines institucijas; paremti tas institucijas, kurių nepriklausomumui ar egzistavimui kyla grėsmės, arba tas, kurios susiduria su netiesioginėmis kliūtimis, neleidžiančiomis efektyviai vykdyti savo pareigas.

Taip pat EBPO metinio susitikimo metu įvyko valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio ir EBPO sekretoriato atstovų dvišalis susitikimas, kurio metu buvo aptarta, kokių tolesnių žingsnių Lietuva turi imtis siekdama stiprinti fiskalinės institucijos nepriklausomumą, veiklos kokybę, gerosios praktikos taikymą ir užtikrinti jos atitiktį EBPO principams, nustatytiems tokioms institucijoms.

„Lietuvos fiskalinė institucija veikia dar tik ketvirtus metus. Jos veiklą organizuojame atsižvelgdami į EBPO valstybių gerąją praktiką, tačiau Valstybės kontrolei, kaip fiskalinei institucijai, stiprinti ir jos veiklos kokybei užtikrinti būtina teisėkūros investicija. Dabartinis Valstybės kontrolės įstatymas nekeistas jau 16 metų. EBPO pareigūnus informavau, kad mūsų institucijos savarankiškumą, atskaitomybę ir įgaliojimus stiprinantis įstatymo projektas jau parengtas, registruotas ir laukia, kol bus svarstomas Seime“, – sakė Arūnas Dulkys.

EBPO sekretoriatas atlieka fiskalinių institucijų veiklos peržiūras, kurių tikslas – nustatyti peržiūrimos institucijos esminius iššūkius ir pateikti jai rekomendacijas. Siekiant užtikrinti tinkamą funkcionavimą, dvišalio susitikimo metu buvo sutarta, kad dar šį rudenį bus pradėta derinti, kaip bus atliekama Lietuvos fiskalinės institucijos veiklos išorinė peržiūra. Ją atliks EBPO.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-12-05

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.