Į pradžią
 
Naujiena
2018-09-05   Vilniuje vyksta ES nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo darbo susitikimas

Šiandien Valstybės kontrolėje, vykdančioje fiskalinės institucijos funkcijas, vyksta Europos Sąjungos (ES) nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo produkcijos atotrūkio nuo potencialo darbo grupės susitikimas. Jame 15-os ES valstybių narių fiskalinių institucijų atstovai gilinasi į produkcijos atotrūkio nuo potencialo metodinius vertinimo klausimus, nagrinėjamus iš fiskalinių institucijų perspektyvos.

Fiskalinių institucijų požiūris apima platesnę vidaus, išorės ir finansų rinkų disbalansų aibę, akcentuoja ilgalaikį valdžios sektoriaus finansų tvarumą ir fiskalinės erdvės kūrimą, sudarantį prielaidą anticiklinės fiskalinės politikos vykdymui.

„Produkcijos atotrūkis nuo potencialo matuoja šalies ūkio temperatūrą: ar mūsų visų pajamos ir išlaidos šiuo metu yra pakilusios aukščiau daugiametės tendencijos, ar nukritusios žemiau jos. Tiksli diagnostika padeda laiku keisti savo elgseną – atidėti pinigų juodai dienai, kad išsaugotume įprastą gyvenimo lygį, užklupus sunkmečiui“, – teigia Biudžeto politikos stebėsenos departamento direktorė Asta Kuniyoshi.

Susitikime nagrinėjami darbo grupės veiklos rezultatai, pasiekti 2018 metais, dalijamasi gerąja praktika, susijusia su produkcijos atotrūkio nuo pusiausvyros modeliavimu ir įverčių kokybės vertinimu. Taip pat gilinamasi į vertinimo problematiką, įverčių neapibrėžtumo matavimą ir praktinius potencialaus BVP ir produkcijos atotrūkio nuo potencialo taikymo aspektus, matuojant valdžios sektoriaus struktūrinius rodiklius ir ilgalaikę ekonominę raidą.

Valstybės kontrolėje nuo 2015 m. įkurtas Biudžeto politikos stebėsenos departamentas atlieka nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas, stebi ir informuoja apie fiskalinės drausmės taisyklių laikymąsi. Viena šių taisyklių sudedamųjų dalių yra produkcijos atotrūkio nuo potencialo nepriklausomas vertinimas ir analizė.

ES nepriklausomas fiskalines institucijas jungiančio tinklo Produkcijos atotrūkio darbo grupės vertinimų ir analizės rezultatų pagrindu vyks diskusija su Europos Komisija dėl ES valstybių narių taikomos produkcijos atotrūkio nuo potencialo vertinimo metodikos tobulinimo.

Papildomą informaciją apie renginį galima rasti fiskalinės institucijos svetainėje.
    
Komentarams:
Dmitrij Celov
Biudžeto politikos stebėsenos departamento vyriausiasis specialistas,
tel. (8 5) 204 7225, el. p. dmitrij.celov@ifi.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-12-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.