Į pradžią
 
Naujiena
2018-10-16   Aukščiausioji audito institucija: efektyvesnei ir brandesnei biudžeto valdysenai būtini tikslūs finansiniai duomenys

Šiandien Seime aukščiausioji audito institucija (AAI) pristato išvadas dėl 2017 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės biudžeto ir šešių fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo (SODRA) ir kitų išteklių fondų) biudžetų ataskaitų rinkinių ir jų vykdymo. Šias išvadas AAI parengia kasmet, vykdydama savo Konstitucinę pareigą.

AAI ypatingos svarbos darbu laiko atliekamą biudžeto valdysenos pertvarką. „Šiandien apčiuopiamų rezultatų dar nėra, bet pirmieji pertvarkos daigai jau matomi: supaprastinta atsiskaitymo už metinius veiklos rezultatus tvarka ir valdymo išteklių planavimas, o vykdomų Valstybės investicijų programos projektų mažėja. Vis dėl to iki šiol nežinome, kokių rezultatų reikalaujame, skirdami valstybės biudžeto asignavimus. Tikimės, kad, Vyriausybei įgyvendinus strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarką, naujos kokybės vidutinės trukmės biudžetą turėsime 2021–2023 metams“, – pastebi valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius.

Todėl kartu su išvadoms buvo pristatytas ir pirmą kartą AAI atliktas biudžeto valdysenos brandos vertinimas, kurio rezultatai tik patvirtino pertvarkos svarbą ir būtinybę – nesame perkopę taisyklėmis grįstos klasikinės valdysenos. Svarbu žinoti, kur esame, siekiant nuosekliai judėti brandesnio lygio link. Auditorių vertinimu, šiandien sunkumų vis dar kyla visuose etapuose: nuo politikos formavimo ir veiklos prioritetų nustatymo, iki atsiskaitymo už rezultatus ir šios informacijos panaudojimo, formuojant ateinančių laikotarpių biudžetus.
    
Pirmiausia tobulintina finansinių duomenų kokybė. Dėl 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių pateiktos penkios sąlyginės nuomonės, nes vis dar yra reikšmingų klaidų valstybės, Socialinio draudimo, Garantinio, Ilgalaikio darbo išmokų fondų ataskaitose. Neatitikimai jose lėmė ir klaidas  nacionaliniame ataskaitų rinkinyje. Tuo tarpu piniginiu principu parengtose biudžetų vykdymo ataskaitose reikšmingų trūkumų nenustatyta.

Šešios Privalomojo sveikatos draudimo fondą ir trylika Socialinio draudimo fondą administruojančių įstaigų turėtų būti sujungtos į du juridinius asmenis – po vieną kiekvienam fondui administruoti. Taip fondai būtų administruojami mažesnėmis sąnaudomis, juos administruojančios įstaigos įsilietų į dabar Vyriausybės vykdomą įstaigų optimizavimo procesą.

AAI atkreipia dėmesį į Privalomojo sveikatos draudimo fondo audito rezultatus, kurie parodė kainos už sveikatos draudimo paslaugas formavimo ydas: jas siūloma reguliariai perskaičiuoti remiantis objektyviomis sąnaudomis, įvertinant pažangių metodų taikymo efektą. AAI pažymi fondo išgryninimo svarbą – valstybė nepakankamai moka už savo draudžiamuosius asmenis, tačiau gydymo įstaigoms suteikia pastatus, perka įrangą, o tai turi įtakos garantuojamų paslaugų apimčiai ir paslaugų kainai.

Besąlyginė nuomonė pareikšta dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo ataskaitų rinkinių, kurie, auditorių teigimu, yra teisingi ir atspindi tikrąją šio fondo finansinę būklę. Kalbant apie būklę – šis fondas yra pagrindinė taupyklė, kurios santaupas naudotume finansinei krizei užklupus, tačiau esamas (2017 m. – 163 mln. Eur/0,4 proc. BVP) ar artimiausiu metu planuojamas sukaupti santaupų dydis (2018 m. planas 284 Eur/0,6 proc. BVP) vargu ar būtų pakankamas.

Daugiau apie valstybės plėtrai gyvybiškai svarbius signalus Valstybės kontrolė kviečia diskutuoti antroje viešojo sektoriaus konferencijoje SIGNALS lapkričio 28 d., kurioje bus kalbama apie biudžetą, suprantamą piliečiams, sveikatos apsaugos sistemos iššūkius ir 2021–2027 m. ES finansavimo perspektyvą.

 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-04-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.