Į pradžią
 
Naujiena
2018-12-11   Tarptautinių ekspertų komanda atliks Lietuvos AAI veiklos vertinimą

Vilniuje rengiamas Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos (AAI) ekspertinio vertinimo komandos pirmasis susitikimas. Savanoriško Lietuvos AAI vertinimo tikslas – nustatyti, ar Lietuvos AAI auditai atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, ir pateikti rekomendacijų dėl institucijos veiklos ir audito proceso tobulinimo.

Tarptautinių nepriklausomų ekspertų komanda, vadovaujama Europos Audito Rūmų (EAR), Lietuvos AAI vertinimą atliks per 2019 m., o metų pabaigoje pateiks ataskaitą ir rekomendacijas. Ekspertinį vertinimą, kuris atliekamas vadovaujantis tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais bei bendradarbiavimo susitarimu, atliks EAR, Jungtinės Karalystės AAI ir Lenkijos AAI atstovai.

Vertinant bus analizuojama, kiek Lietuvos AAI veikla ir auditai atitinka aukščiausiųjų audito institucijų standartus ir gerąją praktiką, ir nagrinėjama, ar efektyviai veikia audito kokybės kontrolės sistema. Be to, bus vertinami atsirinkti veiklos, finansiniai ir atitikties auditai.

Tai jau ketvirtasis Lietuvos AAI savanoriškas ekspertinis vertinimas, kurį institucija inicijuoja remdamasi tarptautine gerąja praktika ir tarptautiniais standartais. Ekspertinio vertinimo komandos lyderiai – EAR atstovai – Lietuvos AAI ekspertiniam vertinimui vadovauja antrą kartą.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-05-15

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.