Į pradžią
 
Naujiena
2019-01-17   Valstybės kontrolėje pristatytos Europos Audito Rūmų audito ataskaitos

Šiandien aukščiausiojoje audito institucijoje (AAI) lankėsi ir su valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu bei institucijos darbuotojais susitiko Europos Audito Rūmų (EAR) narys Rimantas Šadžius. Susitikime jis pristatė ES 2017 m. metinės ataskaitos audito rezultatus.

 „EAR teikia palankią nuomonę dėl Europos Sąjungos (ES) 2017 m. finansinių ataskaitų patikimumo – kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. pajamos iš esmės buvo teisėtos ir tvarkomos tinkamai. ES biudžeto įvertintas klaidų lygis mokėjimuose ir toliau mažėja“, – pristatydamas minėtą atskaitą  teigė R. Šadžius.

Atkreipiamas dėmesys, kad mokėjimai buvo teisėti ir tvarkingi, išskyrus išlaidų kompensavimo atveju. Didelė audituotų išlaidų dalis nebuvo paveikta reikšmingo klaidų lygio. 2017 m. jis buvo 2,4 proc. ir sumažėjo, palyginti su 3,1 proc. 2016 m. ir 3,8 proc. 2015 m.

Pristatyta ir EAR specialioji audito ataskaita – apie kovą su sukčiavimu naudojant ES lėšas. Audito metu nustatyta, kad Europos Komisija (EK) nepakankamai žino apie sukčiavimo mastą, pobūdį ir priežastis. Pastebima, kad OLAF (ES kovos su sukčiavimo tarnyba), atlikus administracinius tyrimus, baudžiamasis persekiojimas buvo vykdomas mažiau nei pusė atvejų, išieškota mažiau nei trečdalis lėšų. Be to, dar nepradėjo veikti Europos prokuratūra, kuri leistų vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Todėl EAR rekomenduoja EK, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, sukurti patikimą informavimo apie sukčiavimą ir jo vertinimo sistemą, kurioje būtų galima gauti informacijos apie sukčiavimo mastą, pobūdį ir pagrindines priežastis.
 
R. Šadžius taip pat pristatė EAR 2019 m. darbo programą. Tarp aukšto prioriteto audito užduočių 2019 m. minimos tokios sritys kaip investicijos į žaliąją energiją, gynyba, ES investicijos į kultūrą, ES valstybės pagalba bankams ir kt. auditai.

EAR – nepriklausoma ES finansų išorės audito institucija, padedanti tobulinti ES finansų valdymą ir veikianti kaip nepriklausoma ES piliečių finansų interesų sergėtoja. Lietuvos AAI glaudžiai bendradarbiauja su EAR ir dalijasi profesinėmis žiniomis.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-06-05

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.