Į pradžią
 
Naujiena
2019-02-04   EBPO susitikime – Lietuvos Fiskalinės institucijos patariamosios ekspertų tarybos pristatymas

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys ir Biudžeto politikos stebėsenos departamento, atliekančio fiskalinės institucijos funkcijas, direktorė Asta Kuniyoshi vasario 4–5 d. Lisabonoje (Portugalija) dalyvauja 11-ajame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parlamentų biudžeto pareigūnų ir nepriklausomų fiskalinių institucijų atstovų metiniame susitikime.

Jo metu diskutuojama apie mokesčių poveikį ekonomikai ir biudžetui, ieškoma geriausios praktikos, leidžiančios tinkamai jį įvertinti. Vienoje iš susitikimo sesijų pristatoma EBPO publikacija „Pasaulio ekonomikos scenarijai iki 2060 m.“, aptariami ilgojo laikotarpio projekcijų rengimo iššūkiai ir pagrindiniai neapibrėžtumai. Susitikime dalijamasi darbo su socialine žiniasklaida praktika ir aptariamas fiskalinių institucijų santykis su medijomis.

Sesijų metu dalijamasi gerąja praktika ir pristatomi novatoriški produktai, galintys padėti užtikrinti geresnę fiskalinę ir biudžeto stebėseną.

„Šiame susitikime pristatysime mūsų fiskalinės institucijos darbo su patariamąja užsienio ekspertų taryba patirtį. Ši taryba yra vienas iš veiklos kokybės užtikrinimo elementų. 2016 m. ją subūrėme, siekdami sustiprinti Valstybės kontrolei pavestų fiskalinės institucijos funkcijų kokybę, užtikrinti, kad teikiamos išvados, ataskaitos, analizei atlikti taikoma metodologija ir naudojamos priemonės atitiktų gerąją fiskalinių institucijų praktiką, – sako valstybės kontrolierius A. Dulkys. – EBPO susitikimuose tarpusavyje dalydamiesi savo žiniomis ir patirtimi, girdėdami vieni kitų gerąją praktiką, vėliau taikydami ją savo veikloje, užtikriname fiskalinių institucijų veiklos kokybę“.

11-ąjį EBPO parlamentų biudžeto pareigūnų ir fiskalinių institucijų atstovų susitikimą organizuoja Portugalijos viešųjų finansų taryba ir Portugalijos parlamento Biudžeto tarnyba.

Į nacionalinę teisę perkėlus su Europos Sąjungos ekonomine valdysena susijusių ES teisės aktų ir Fiskalinės sutarties nuostatas, Valstybės kontrolei nuo 2015 m. sausio 1 d. pavesta vykdyti nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas. Vykdydama šią funkciją, Valstybės kontrolė stebi fiskalinės drausmės taisyklių laikymąsi ir teisės aktuose nustatytų užduočių vykdymą.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-06-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.