Į pradžią
 
Naujiena
2019-03-08   Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos atstovai atlieka INTOSAI finansinį auditą

Kovo 4–8 dienomis Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos (AAI) valstybinės auditorės Lina Venckūnaitė-Barauskienė ir Sonata Lebednykienė Austrijos audito rūmuose (Vienoje) atlieka Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės finansinį auditą.

Ši atsakinga pareiga audituoti organizacijos, kuriai priklauso 194 narės, finansines ataskaitas mūsų šalies institucijai buvo patikėta 2016 m. Abu Dabyje (JAE) vykusiame INTOSAI XXII kongrese. Lietuvos AAI atstovės INTOSAI išorės auditą atlieka kartu su kolegomis iš Ganos Respublikos. Aptarti audito klausimų grupė susitiko INTOSAI generaline sekretore Dr. Margita Kraker.

Lietuvos AAI yra gavusi INTOSAI Generalinio sekretoriato pasiūlymą pratęsti šios organizacijos auditą dar vienai kadencijai (trejiems metams). Pagal nustatytas procedūras pasiūlymas bus derinamas su INTOSAI Politikos, finansų ir administravimo komitetu, INTOSAI Valdymo taryba ir teikiamas sprendimui INTOSAI kongresui.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-06-13

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.