Į pradžią
 
Naujiena
2019-07-02   INTOSAI darbotvarkėje – aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo klausimai

Varšuvoje (Lenkija) vykusiame Europos Sąjungos (ES) aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) Ryšių palaikymo komiteto renginyje, dvišalio susitikimo metu valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys su Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI generaline sekretore Margita Kraker aptarė Lietuvos AAI nepriklausomumo klausimus. Kaip tikina INTOSAI generalinė sekretorė, tik visiškai nepriklausomos AAI gali užtikrinti skaidrumą ir tinkamą viešųjų lėšų naudojimą.

„Su INTOSAI generaline sekretore kalbėjome, kas jau padaryta ir ko dar trūksta, kad Lietuvos aukščiausioji audito institucija būtų veiksminga visais atžvilgiais. Šiuo metu Seime svarstomo Valstybės kontrolės įstatymo projekto nuostatos sustiprintų institucijos veiklą ir nepriklausomumą. Tai tarptautinei bendruomenei, užsienio investuotojams ir partneriams parodytų, kad Lietuvoje valstybinio audito funkcijų kokybė, objektyvumas ir nepriklausomumo statusas jau peržengė besivystančių šalių valstybinio audito lygį ne tik praktikoje, bet tvarus gerosios praktikos veiklos modelis ilguoju laikotarpiu yra įtvirtintas ir įstatymais“, – teigia valstybės kontrolierius A. Dulkys.
 
Dvišaliame susitikime INTOSAI generalinė sekretorė M. Kraker pabrėžė, kad jos atstovaujama institucija tvirtai palaiko Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumo ir autonomijos siekį.

„Man, kaip INTOSAI generalinei sekretorei, svarbu stebėti visų šalių aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo lygį, nes tai yra viena svarbiausių vertybių, įtvirtintų tiek Limos, tiek Meksiko deklaracijose, apibrėžiančiose pamatinius audito bendruomenės veiklos principus. Nepriklausomumas yra įtvirtintas ir JT Darnaus vystymosi darbotvarkėje, nes tik visiškai nepriklausomos AAI gali užtikrinti atskaitomybę, skaidrumą, gerą valdymą ir tinkamą viešųjų lėšų naudojimą bei suteikti nešališką, patikimą ir objektyvią analizę ir audito išvadas. Galiausiai, AAI vadovų suverenumas yra vienas iš 8 ramsčių, ant kurių laikosi institucijų nepriklausomumas“, – sako M. Kraker.

2019 m. liepos mėn. aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo klausimai bus aptariami ir INTOSAI skirtame papildomame JT Aukšto lygio politinio forumo renginyje „Aukščiausiųjų audito institucijų patirtis, įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus ir vertinant jų poveikį ateičiai“.

Šiuo metu Europos Audito Rūmų vadovaujama ekspertų grupė atlieka Lietuvos AAI vertinimą, kurio tikslas – nustatyti, ar institucijos auditai atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, ir pateikti rekomendacijas dėl institucijos veiklos ir audito proceso tobulinimo. Vertinimą atlieka ekspertai iš Europos Audito Rūmų, Jungtinės Karalystės AAI ir Lenkijos AAI. Vertinimą numatyta atlikti per 2019 m., o metų pabaigoje pateikti ataskaitą ir rekomendacijas.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-11-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.