Į pradžią
 
Naujiena
2019-07-05   Pirmą kartą atliktas išankstinis vertinimas, kaip savivaldybės laikosi fiskalinės drausmės taisyklių

Valstybės kontrolė, vykdydama biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas (toliau – fiskalinė institucija), pirmą kartą pateikė savivaldybių 2019 m. biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi ex-ante (išankstinį) vertinimą. Šiomis taisyklėmis siekiama skolos tvarumo ir ekonomikos augimo stabilumo.

„Vietos valdžios indėlis į viso valdžios sektoriaus finansų tvarumą akivaizdus: pastaruosius penkerius metus vietos valdžios finansai perviršiniai, skola nuosekliai mažėja. Fiskalinės drausmės laikymasis šalyje gali reikšmingai mažinti skolos valdymo išlaidas. Valstybė ir savivaldybės įgyja galimybę taip sutaupytus išteklius perskirstyti prioritetinėms sritims,“ – paaiškina Biudžeto politikos stebėsenos departamento direktorė Saulė Skripkauskienė.

Fiskalinės drausmės taisyklių laikymasis savivaldybėms svarbus siekiant išlaikyti dotacijas bendrai finansuojamiems projektams iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Tik laikantis fiskalinės drausmės taisyklių galima pretenduoti vykdyti investicinius projektus skolintomis lėšomis. Pateiktas fiskalinės institucijos vertinimas padės savivaldybėms suprasti, pagal kokius konkrečius rodiklius teikiama išvada dėl šių taisyklių laikymosi ir sumažins nesilaikymo rizikas.

Tvirtindamos 2019 m. biudžetus 57 savivaldybės laikėsi valdžios sektoriui priskiriamų biudžetų taisyklės.

Be to, atlikto vertinimo metu nustatyta, kad dėl nepakankamo koordinavimo, vidaus kontrolės ir aiškių taisyklių trūkumo, savivaldybių administracijų teikiami duomenys apie nepanaudotą praėjusių metų pajamų likutį Finansų ministerijai – nepalygintini. Fiskalinė institucija paprašė savivaldybių patikslinti informaciją apie nepanaudotą praėjusių metų pajamų likutį. Naudojant patikslintus duomenis, vertinimas atskleidė, kad iš 60 savivaldybių trys – Elektrėnų, Pagėgių ir Zarasų rajono – tvirtindamos pirminius 2019 m. biudžetus nesilaikė fiskalinės drausmės taisyklės. Patikslintų duomenų naudojimas turi reikšmingos įtakos ex-ante išvadai dėl šių taisyklių laikymosi: jei fiskalinė institucija nebūtų atlikusi patikslintų duomenų analizės, vertinant savivaldybių tarybų patvirtintų pirminių biudžetų duomenis, pateiktus Finansų ministerijai, fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikančiomis būtų įvardytos 26 savivaldybės.

Vertinimas atliktas pagal savivaldybių tarybų patvirtintų pirminių 2019 m. biudžetų duomenis, teiktus Finansų ministerijai, ir savivaldybių patikslintus duomenis. Fiskalinė institucija 2020 m. I pusmetį pateiks ex-post savivaldybių 2019 m. biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimą. Fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimo rezultatams įtakos turės savivaldybių pajamų ir išlaidų faktinis vykdymas.

Šis vertinimas atliktas remiantis 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusia Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostata.


Ataskaita: Savivaldybių 2019 m. Biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas


Komentarams:
Saulė Skripkauskienė,
Biudžeto politikos stebėsenos departamento direktorė,
tel. 204 7646, el. p. saule.skripkauskiene@ifi.lt 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-11-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.