Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2019-09-17   Išmaniojo mokesčių administravimo svarba akivaizdi, tačiau jo potencialas dar neišnaudojamas

Siekiant išmaniaisiais būdais įgyvendinti verslo stebėseną, kai paslaugų teikimas vyksta realiu laiku, gerinti mokesčių administravimą ir efektyviau kovoti su šešėline ekonomika, Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės, ėmėsi įgyvendinti išmaniojo mokesčių administravimo iniciatyvą. Lietuvoje išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) projektas pradėtas įgyvendinti 2014 m., o planuojama jį baigti 2021 metais.

Aukščiausioji audito institucija atliko auditą „Išmanioji mokesčių administravimo sistema“ – vertino, ar sukurti ir kuriami sprendiniai užtikrins, kad i.MAS tikslai būtų pasiekti. Nustatyta, kad išmaniojo mokesčių administravimo svarba akivaizdi, tačiau dėl įgyvendinimo trūkumų i.MAS projekto tikslai gali būti pasiekti ne visa planuota apimtimi.

„Naujos technologijos ir duomenų analitika suteikia galimybes gerinti mokesčių administravimą, o sukurti ir taikomi modeliai leidžia identifikuoti rizikingus verslo segmentus, tačiau duomenų analitikos potencialas neišnaudojamas šalies mastu kovojant su šešėline ekonomika“, – teigia Valstybės kontrolės Valdymo audito departamento vyriausioji patarėja Asta Riukienė.

Valstybinės mokesčių inspekcijos, įgyvendinančios i.MAS iniciatyvą, duomenimis, 2017–2018 m. dėl realizuotų i.MAS posistemių, atlikus stebėseną ir kontrolę, papildomai deklaruota per 11 mln. Eur PVM. Audito rezultatai rodo, kad nėra sukurta šio projekto socialinės-ekonominės naudos valstybei matavimo sistema, kol kas nėra žinoma, koks projekto poveikis šešėlinei ekonomikai ir mokestinių pajamų surinkimui. Lietuvoje šešėlinės ekonomikos mastas vienas didžiausių Europoje ir siekia 23,9 proc.

I.MAS el. paslaugos turėjo subalansuoti poreikį kontroliuoti mokesčių mokėtojus ir mažinti mokesčių administravimo naštą. Audito metu nustatyta, kad administracinė našta verslui dar nesumažėjo – faktinės mokesčių mokėtojų kasmetinės duomenų teikimo sąnaudos sudaro 18 mln. Eur ir yra didesnės nei planuotos, o sukurtos el. paslaugos ne visais atvejais atitinka vartotojų poreikius, nes mokesčių mokėtojai dalį jų vertina kaip nenaudingas, ne visomis naudojasi. I.MAS renkama detali informacija apie verslo subjektų veiklą ir, nors sukurta mokesčių mokėtojų duomenų saugą užtikrinanti sistema, tačiau ne visos kontrolės priemonės yra pakankamai veiksmingos.

Siekiant prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo nacionaliniu lygmeniu ir gerinti mokesčių administravimo procesą, aukščiausioji audito institucija rekomenduoja įvertinti Valstybinės mokesčių inspekcijos Duomenų analizės ir kompetencijų centro tolesnės veiklos nacionaliniu lygmeniu alternatyvas ir priimti sprendimus dėl šio centro veiklos modelio šalies mastu. Įgyvendinus kitas šio audito rekomendacijas, bus sumažinta administracinė našta verslui dėl teikiamų ūkinių operacijų duomenų ir sustiprintos mokesčių mokėtojų duomenų saugą užtikrinančios kontrolės priemonės.


Valstybinio audito ataskaita: Išmanioji mokesčių administravimo sistema


Komentarams:
Asta Riukienė,
Valdymo audito departamento vyriausioji patarėja,
tel. 266 6754, el. p. asta.riukiene@vkontrole.lt


Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-12-23

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.