Į pradžią
 
Naujiena
2019-10-16   Valstybės kontrolė atkreipia dėmesį į neefektyvų fiksuotų programų valdymą

Aukščiausioji audito institucija (AAI) Seime pristatė išvadas dėl 2018 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės biudžeto ir šešių fondų (Rezervinio, Privalomojo sveikatos draudimo (PSDF), Valstybinio socialinio draudimo (SODRA) ir kitų išteklių fondų) finansinių ir biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių. Šias išvadas AAI parengia kasmet, vykdydama savo konstitucinę pareigą.

Kiekvieną rudenį, prieš patvirtinant valstybės biudžetą, diskutuojama dėl papildomų finansavimo šaltinių naujiems įsipareigojimams vykdyti. AAI atkreipia dėmesį į Lietuvoje beveik 30 metų veikiančią programų fiksuoto finansavimo sistemą. 2018 m. šiuo būdu be derybų finansuojamoms programoms skirta beveik 706 mln. Eur (tai sudaro 5 proc. viso valstybės biudžeto išlaidų).

„Daugiau kaip pusė fiksuoto finansavimo sistemoje esančių programų veikia ilgiau nei 16 metų. Tačiau finansavimo būdo taikymo tikslai ir kriterijai nenustatyti, tvirtinant ar keičiant šioms programoms skiriamų lėšų dydį, nė karto nesiremta sąnaudų ir naudos analize, neatsižvelgta į veiklos rezultatus. Visų fiksuoto finansavimo programų, išskyrus vienos, nepanaudotų lėšų likučių neprivaloma grąžinti į valstybės biudžetą, 2018 m. jie sudarė beveik 208 mln. Eur. Fiksuoto finansavimo būdas neskatina į rezultatus orientuoto biudžeto sudarymo ir vykdymo“, – spaudos konferencijoje teigė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

AAI taip pat atliko PSDF auditą, kurio metu buvo vertintas teritorinių ligonių kasų (TLK) ir gydymo įstaigų sutarčių sudarymo procesas. Vieną fondą administruoja Valstybinė ligonių kasa ir dar penkios TLK.

„Išanalizavę teritorinių ligonių kasų ir gydymo įstaigų sutarčių sudarymo procesą nustatėme, kad  gyventojas, priklausomai nuo to, kurioje ligonių kasų teritorijoje yra, turi skirtingas galimybes gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, o dviejų gyventojų, gavusių paslaugas toje pačioje gydymo įstaigoje, tačiau priklausančių skirtingoms teritorinėms ligonių kasoms, ir paslaugų įkainis gali būti kitoks, ir laukti eilėje pas gydytoją jiems gali tekti ilgiau. Taip būti neturėtų, juk įmokas visi mokame vienodomis sąlygomis“, – sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Auditorių vertinimu, tokią situaciją kuria tai, kad TLK sudarydamos sutartis susikuria savas tvarkas, skirtingai interpretuoja ministerijos nustatytąsias, kartais jų nesilaiko. Dėl to ne tik gyventojai, bet ir gydymo įstaigos turi nevienodas konkurencines sąlygas ir už tą pačią suteiktą paslaugą iš skirtingų TLK gali gauti skirtingą fondo lėšų sumą.

AAI vertina Vyriausybės pastangas reformuoti strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemą ir vykdomas pereinamojo laikotarpio priemones, tačiau esminių strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pokyčių laukiama tik 2021 m.

Atlikusi auditus AAI pateikė rekomendacijas, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie laukiamo poveikio: į rezultatus orientuoto biudžeto formavimo, tikslingo ir skaidraus valstybės biudžeto lėšų naudojimo, vienodais principais grįstų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

 

  Valstybės kontrolieriaus A. Dulkio kalba LR Seimo plenariniame posėdyje (2019-10-15)
  Kalbos priedai (apibendrinta informacija apie atliktų auditų rezultatus ir stebimas rizikas pagal sritis):


Komentarams:
Živilė Simonaitytė,
Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja,
tel. 266 6800, el. p. zivile.simonaityte@vkontrole.lt

 

 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-02-10

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.