Į pradžią
 
Naujiena
2020-01-15   Aukščiausioji audito institucija pristatė 2020 metų auditų temas ir planuojamus vertinimus

Aukščiausioji audito institucija (AAI) – Valstybės kontrolė – pristatė 2020-ųjų metų veiklos planą ir šiemet planuojamus baigti auditus. Remiantis ankstesnių metų patirtimi ir sukauptomis žiniomis apie Lietuvos viešojo sektoriaus problematiką, institucija tęsia pasirinktų penkių prioritetinių veiklos sričių analizę. Tai – biudžeto valdysena, švietimas, viešasis valdymas, valstybinės žemės valdymas ir informacinės visuomenės plėtra.

Šiais metais planuojama baigti šiuos veiklos auditus: vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas; elektroniniai nusikaltimai; profesinis mokymas; švietimo sistemos pažangos vertinimas; teismų sistema; valstybės nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybėms patikėjimo teise, valdymas; policijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas ir kt.

Siekiant didesnio auditų poveikio, Valstybės kontrolė kaip ir kasmet vertins, ar auditų rekomendacijos įgyvendintos laiku ir tokia apimtimi, kaip buvo sutarta su audituojamaisiais subjektais. 2016 m. buvo atverti rekomendacijų stebėsenos duomenys, kurie visuomenei yra pasiekiami bet kuriuo laiku. Šiais metais aukščiausioji audito institucija atveria dar daugiau kaupiamų duomenų apie tai, kokias pokyčiams reikalingas priemones audituojamieji subjektai vykdo, kokia jų būklė, terminai ir rezultatai. Juos galite rasti čia.

Taip pat aukščiausioji audito institucija atliks savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinę peržiūrą, savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo vertinimą ir Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės auditą.

Valstybės kontrolė, vykdydama fiskalinės institucijos funkcijas, šiais metais teiks 5 išvadas (daugiau informacijos galite rasti čia). Be to, bus atliekami 3 Europos Sąjungos fondų investicijų auditai. 2020 m. AAI kaip ir kasmet pristatys ir išvadas dėl 2019 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės biudžeto ir šešių fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo (SODROS) ir kitų išteklių fondų) biudžetų ataskaitų rinkinių ir jų vykdymo.

Valstybės kontrolė dėkoja visiems, teikusiems siūlymus dėl šių metų veiklos plano. Su aukščiausiosios audito institucijos 2020 m. veiklos planu galite susipažinti čia.

     Šiuo metu atliekamų auditų sąrašą galite rasti čia.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-05-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.