Į pradžią
 
Naujiena
2020-03-23   Sertifikuota AAI kokybės vadybos sistema veikia sėkmingai

Valstybės kontrolei – aukščiausiajai audito institucijai (AAI) – atliktas priežiūros auditas, patvirtinantis, kad institucijos kokybės vadybos sistema įdiegta, ir veikia sėkmingai. AAI rizikos vertinimu grįstas veiklos valdymas, veiklos ir procesų tikslų bei rodiklių nustatymas ir jų pasiekimo stebėsena atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Neatitikčių, pastebėjimų ir gerinimo pasiūlymų nepateikta.

ISO auditoriai ne tik konstatavo, jog AAI kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001 standarto reikalavimas, bet ir pažymėjo, jog per penkerius metus, nuo 2015 m. kokybės vadybos sistema yra tapusi organizacijos kultūros dalimi. Be to, atsakingai pasirūpinta organizacijos stabilumo užtikrinimu laukiant galimų pokyčių, susijusių su valstybės kontrolieriaus kadencijos pabaiga.

Priežiūros audito ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad užtikrinamas vienodas požiūris į produktų ir paslaugų kokybę, o tai leidžia toliau sėkmingai optimizuoti procesus. Kokybės vadybos sistema apima visą Valstybės kontrolės veiklą, orientuotą į išorinius ir  į vidinius klientus, veiklos procesus ir išteklius.

Pirmąjį ISO 9001 sertifikatą Valstybės kontrolė gavo 2015 m. Naujausias sertifikatas suteiktas 2018 m. ir jis galioja iki 2021 m. Šiuo laikotarpiu kartą per metus atliekami priežiūros auditai.


Komentarams:
Inga Tarakavičiūtė,
Audito plėtros departamento direktorė,
tel. 266 6772, el. p. inga.tarakaviciute@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-08-04

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.