Į pradžią
 
Naujiena
2020-06-17   Praeitais metais fiskalinės drausmės taisyklių laikėsi visos savivaldybės, tačiau 2020 m. išlieka duomenų tikslinimo poreikis

Valstybės kontrolė, vykdydama biudžeto politikos kontrolės funkcijas (toliau – Fiskalinė institucija), atliko savivaldybių biudžetų taisyklių laikymosi vertinimą, kurio tikslas – nustatyti, ar, tvirtinant ir vykdant savivaldybių biudžetus, buvo laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių. Šių taisyklių laikymasis padeda gerais laikais sutaupytus išteklius perskirstyti prioritetinėms sritims, kai to labiausiai reikia, parodo gebėjimą padengti prisiimtus įsipareigojimus nedidinant mokestinės naštos ir neperkeliant išlaidų būsimoms kartoms. Faktinis savivaldybių fiskalinės drausmės taisyklių laikymasis yra svarbus ir siekiant išlaikyti dotacijas bendrai finansuojamiems projektams iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Tik laikantis fiskalinės drausmės taisyklių galima pretenduoti vykdyti investicinius projektus skolintomis lėšomis.

Vertinant 2020 m. ex-ante savivaldybių biudžetų atitiktį fiskalinės drausmės taisyklėms nustatyta, kad jie buvo patvirtinti laikantis taisyklių, tačiau dalis savivaldybių informaciją apie nepanaudotą pajamų dalį užpildo netiksliai: jeigu būtų remiamasi tik pirmine informacija, nesilaikančiomis šių taisyklių būtų laikomos 12 savivaldybių. 2019 m. tokių savivaldybių būtų buvę 26 ir dauguma jų kitos, nei šiais metais. Tai rodo, kad savivaldybėms vis dar kyla problemų dėl nepanaudotos pajamų dalies nustatymo ir jos naudojimo skaičiuojant balanso įvertį.

„Savivaldybių tarybos 2020 m. pirminius biudžetų planus patvirtino iki šių metų kovo 1 d. ir neapibrėžtumas, kylantis dėl COVID-19 plitimo, savivaldybių planuojamuose pirminiuose biudžetuose nebuvo įskaičiuotas. Ekonominės situacijos suprastėjimas rodo, kad atsakingas ir skaidrus biudžeto planavimas kiekvienoje savivaldybėje yra aktualus visada. Atliktu vertinimu siekiame savivaldybėms priminti, kokie rodikliai yra svarbiausi planuojantis balanso įvertį ir vėliau jį vykdant“, – sako Biudžeto politikos stebėsenos departamento vyriausioji specialistė Rasa Ibelhauptaitė.

2021 m. bus vertinamas savivaldybių 2020 m. ex-post fiskalinės drausmės taisyklių laikymasis, kuriame bus atsižvelgiama į COVID-19 plitimo poveikį bei su juo susijusias fiskalines išlygas. Vertinant savivaldybių 2019 m. fiskalinės drausmės ex-post laikymąsi nustatyta, kad vykdydamos 2019 m. biudžetus visos savivaldybės laikėsi valdžios sektoriui priskiriamų biudžetų taisyklių.


Ataskaita: Savivaldybių biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas
    
    
Komentarams:
Rasa Ibelhauptaitė,
Biudžeto politikos stebėsenos departamento vyriausioji specialistė,
tel. 204 7673, el. p. rasa.ibelhauptaite@ifi.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-11-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.