Į pradžią
 
Naujiena
2020-11-11   Esančios išskirtinio neapibrėžtumo sąlygos išryškina atsakingos fiskalinės politikos svarbą

Valstybės kontrolė, vykdydama biudžeto politikos kontrolės institucijos (Fiskalinės institucijos) funkcijas, atliko 2021 m. valdžios sektoriaus biudžetų vertinimą ir pateikė Seimui išvadą. Numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas 2020 m. sudarys 8,9 proc. BVP, o 2021 m. – 5,7 proc. BVP. Prognozuojamos 2021 m. pajamos sudarys 37,3 proc. BVP, išlaidos – 43,0 proc. BVP. Fiskalinės institucijos vertinimu, 2020 m. Lietuvos fiskalinė politika yra anticiklinė.

Projektuojama, kad 2020 m. valdžios sektoriaus skola sieks 47,2 proc. BVP, o 2021 m. augs toliau ir sudarys 50,7 proc. BVP. Svarbu ne tik stabilizuoti jos didėjimą, bet ir numatyti mažėjimo kryptį, siekiant didinti fiskalinę erdvę.

„Neapibrėžtumas išlieka – atsižvelgiant į prastėjančią epidemiologinę situaciją bei galimus karantino sukeltus apribojimus, dalies jau priimtų ar naujų priemonių gali prireikti ekonomikos skatinimui ir 2021 m. Neigiamiems rizikos veiksniams išsipildžius, valdžios sektoriaus balansų rodiklių įverčiai gali prastėti ir 2022–2023 m. Todėl sprendimus dėl papildomų ilgalaikių įsipareigojimų, kurie didina išlaidas, reiktų priimti atsakingai“, – sako Rasa Ibelhauptaitė, Valstybės kontrolės Biudžeto politikos stebėsenos departamento vyriausioji specialistė.

Fiskalinė institucija įvertino Lietuvos valdžios sektoriaus fiskalinį multiplikatorių vidutiniu laikotarpiu. Analizė parodė, kad jis gali būti mažesnis nei 1. Tai rodo, kad, valdžios sektoriaus vartojimo išlaidas ir investicijas padidinus 1 proc., BVP gali padidėti mažiau nei 1 proc. Todėl, siekiant skatinti ekonomiką, svarbu atsakingai planuoti valdžios sektoriaus vartojimo išlaidas ir investicijas.

Atnaujintoje fiskalinių rodiklių švieslentėje pateikti fiskaliniai rodikliai yra aukšto rizikos lygio. Esant išskirtinėms aplinkybėms valdžios sektoriaus deficitas ypač didėja, tačiau jas atšaukus, reikės grįžti prie reikalavimų valdžios sektoriaus biudžetams.

Europos Sąjungos lygmeniu aktyvuota Stabilumo ir augimo pakto bendroji išlyga, leidžianti šalims nukrypti nuo reikalavimų valdžios sektoriaus biudžetams. Kovo mėn. nustatytos išskirtinės aplinkybės, todėl fiskalinės drausmės taisyklių taikymas nuo 2020 m. laikinai susiaurintas. Biudžeto projekte laikomasi prielaidos, kad 2022 m. turėtų būti grįžtama prie visų fiskalinės drausmės taisyklių taikymo.
 
Struktūrinio postūmio užduotis 2021 m. pagrįstai nenustatyta, kadangi metams, kuriais susidaro išskirtinės aplinkybės, struktūrinio postūmio užduotys nėra nustatomos. Išskyrus taisykles, kurios pagrįstai netaikomos, išankstiniu vertinimu, 2021 m. valdžios sektoriaus biudžetai sudaryti laikantis Konstituciniame įstatyme nustatytų fiskalinės drausmės taisyklių.


Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties
Ataskaita 2021 metų valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimas


Komentarams:
Rasa Ibelhauptaitė,
Biudžeto politikos stebėsenos departamento vyriausioji specialistė,
tel. 204 7673, el. p. rasa.ibelhauptaite@ifi.lt


Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2021-03-16

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.