Į pradžią
 
Naujiena
2020-12-17   EAR paskelbė ES aukščiausiųjų audito institucijų atliktų kibernetinio saugumo auditų apžvalgą

Europos Audito Rūmai (EAR) Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų Ryšių palaikymo komiteto vardu paskelbė atliktų auditų, susijusių su kibernetiniu saugumu, apžvalgą (kompendiumą). Jis parengtas remiantis 12-os ES valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir EAR paskelbtomis audito ataskaitomis.

Jau trečią kartą paskelbtame EAR kompendiume apžvelgtas ir Lietuvos AAI atliktas auditas „Ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymas“. Jo rezultatai rodo, kad Lietuvoje ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymo brandos pokyčių tendencijos yra teigiamos, bet, atsižvelgus į didėjantį kibernetinių grėsmių lygį, reikalingi spartesni pokyčiai.

EAR apžvalgoje teigiama, kad kibernetinis saugumas tapo itin aktualus COVID-19 pandemijos akivaizdoje, nes didelė dalis verslo ir viešųjų paslaugų šiuo metu tiekiama nuotoliniu būdu. Šiuo laikotarpiu smarkiai išaugo ir netikrų naujienų (fake news), ir sąmokslo teorijų sklaida. Dėl šių priežasčių informacinių sistemų ir skaitmeninės infrastruktūros apsauga nuo kibernetinių atakų tapo visos Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vienu iš itin svarbių strateginių uždavinių.

Šiandien paskelbtame EAR kompendiume pateikiama esminė informacija apie kibernetinį saugumą, su juo susijusias strategines iniciatyvas ir ES galiojantį teisinį pagrindą. Dokumente atskleidžiami ir pagrindiniai kibernetinio saugumo iššūkiai, su kuriais susiduria ES ir jos valstybės narės.

Audito kompendiumas yra nacionalinių AAI ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimo per ES Ryšių palaikymo komitetą rezultatas. Tai puikus informacijos šaltinis kiekvienam besidominčiam šia svarbia politikos sritimi. Kompendiumą anglų kalba galima rasti ES Ryšių palaikymo komiteto interneto svetainėje. Dokumentas ES nacionalinėmis kalbomis, tarp jų ir lietuvių kalba, bus skelbiamas 2021 metų pavasarį.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2021-01-07

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.