Valstybės kontrolės

Naujiena


2007-01-16

Valstybės investicijos gali duoti didesnę naudą

Valstybės kontrolė įvertino, kaip valstybinės įstaigos vykdo 2005 metais auditorių pateiktas rekomendacijas dėl valstybės investicijų panaudojimo. Tada audito metu buvo konstatuota, kad į investicinius projektus investuotos lėšos ne visuomet duoda laukiamą efektą, dalis investicinių projektų įgyvendinama ilgiau negu dešimt metų, užsitęsusiems darbams užbaigti tenka skirti papildomų lėšų.

„Valstybės investicijos kasmet didėja, 2006 m. jos sudarė 2,7 mlrd. Lt, - sakė valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė. - Todėl nuolat analizuojame, ar šios lėšos naudojamos efektyviai. Deja, tenka pripažinti, kad iki šiol nepakankamai dėmesio skiriama užsitęsusioms statyboms“. Nors buvo pasiūlyta šiems investicijų projektams lėšas skirti prioriteto tvarka, tačiau kai kurios valstybinės įstaigos į tai neatsižvelgė. Į Valstybės investicijų 2007-2009 m. programą neįtraukti 24 nebaigti statyti objektai, į kuriuos investuota 62 mln. Lt. Lėšos, skirtos naujiems investicijų projektams, atitinkamai sumažino vykdomų tęstinių projektų finansavimą. Auditorių nuomone, prieš pradedant naujus projektus reikėtų sparčiau baigti jau pradėtus.

Nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija neįgyvendino daugumos ankstesnio audito metu pateiktų rekomendacijų. Kauno miesto savivaldybės administracijai pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos. Auditoriai konstatavo, kad dalis į Valstybės investicijų 2006-2008 m. programos projektą įtrauktų investicinių projektų yra nekokybiški, kai kurios ministerijos vėlavo juos pateikti, ne visada nurodydamos projektų prioritetus.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad valstybinėse įstaigose stinga investicinius projektus prižiūrinčių darbuotojų. Pavyzdžiui, vienam šį darbą atliekančiam Finansų ministerijos darbuotojui teko 176 projektai. Sveikatos apsaugos ministerijoje investicinių projektų, kuriems per metus skiriama daugiau negu 48 mln. Lt, įgyvendinimo priežiūrą faktiškai vykdo vienas darbuotojas.

Valstybės institucijoms ir įstaigoms, teikiančioms siūlymus dėl valstybės investicijų preliminarių limitų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, rekomenduota nurodyti tęstinų, bet nesiūlomų finansuoti atitinkamais metais, investicijų projektus ir jų neįtraukimo priežastis. Finansų ministerijai rekomenduojama nagrinėti priežastis, dėl kurių nesiūloma skirti lėšų tęstiniems investicijų projektams ir teikti duomenis Vyriausybei kartu su atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektu.


Papildoma informacija: 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (266 67 41).

Valstybinio audito ataskaita „Valstybinio audito ataskaitoje „Valstybės investicijų, paskirstytų 2004-2006 m. programoje, panaudojimas 2004 metais“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas“.


Gediminas Končius, Viešųjų ryšių tarnybos vadovas (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt).

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt