Valstybės kontrolės

Naujiena


2007-01-09

Valstybės kontrolė skelbia 2007-ųjų metų auditų programą

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė patvirtino 2007 metais atliekamų auditų programą, kurioje numatyta atlikti 38 veiklos ir baigti 88 finansinius auditus. Taip pat numatyta pradėti 100 finansinių auditų, kurių metu bus įvertinta biudžetinių įstaigų veikla 2007 metais.

Pasak R. Budbergytės, programa sudaryta taip, kad ją vykdant būtų skatinamas teigiamas ir veiksmingas poveikis valstybės finansų ir kontrolės sistemai, kad ji būtų orientuota į rezultatus, siekiant pagerinti viešojo sektoriaus valdymą ir veiklą. Šių auditų metu gauta informacija bus grindžiamos keturios kasmet Seimui teikiamos išvados dėl valstybės biudžeto vykdymo apyskaitos, valstybės skolos, valstybės turto ir valstybės biudžeto projekto.

Finansinių auditų metu bus vertinama 2006 metų biudžetinių įstaigų finansinė veikla ir atskaitomybė bei teisėtumas. Finansiniai auditai bus atliekami ministerijose, apskrities viršininkų administracijose, didžiausiose Vyriausybei ir ministerijoms pavaldžiose įstaigose, savivaldybėse, aukštosiose mokyklose. Šie audito subjektai 2006 metais panaudojo daugiau kaip 80 procentų valstybės biudžeto lėšų.

Atlikdami veiklos auditus valstybiniai auditoriai vertins valstybinių įstaigų ir įmonių veiklą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriu bei sieks atskleisti jų veiklos tobulinimo galimybes. Audito programoje numatyta įvertinti valstybės institucijoms ir įmonėms priskirtų žemės sklypų naudojimą, valstybinių registrų administravimą, darbo rinkos politikos įgyvendinimą, Valstybinės ligonių kasos veiklą, savivaldybių veiklą vykdant joms perduotas valstybės funkcijas ir naudojant tam skirtas valstybės biudžeto lėšas, švietimo sistemos reformos ir Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimą, Europos Sąjungos lėšų panaudojimą žemės ūkyje, gyventojų pajamų apmokestinimą, informacinių sistemų kontrolės būklę bei atlikti daug kitų valstybės valdymui aktualių auditų. Seimo pavedimu bus tiriama, ar pagrįstai auga šilumos ir karšto vandens kainos, ir vertinama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla.


Papildoma informacija: Tomas Mackevičius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojas (266 67 00).

2007 metų valstybinio audito programa.


Gediminas Končius, Viešųjų ryšių tarnybos vadovas (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt).

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt