Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-01-11

Valstybinė žemė naudojama nepakankamai efektyviai

Valstybės kontrolė įvertino, kaip valstybės institucijos ir įmonės naudoja valstybinės žemės sklypus. 2007 m. pradžioje panaudos pagrindais valdyta daugiau nei 27 000 hektarų valstybinės žemės. Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės teigimu, neatlygintinai suteiktų valstybinės žemės sklypų naudojimas šiandien nėra pakankamai efektyvus. „Kai kuriuose neatlygintinai perduotuose valstybinės žemės sklypuose ne tik vykdomos valstybės funkcijos, bet ir leidžiama privatiems asmenims juose vykdyti savo veiklą. Todėl kyla abejonių, ar visi valstybinės žemės sklypai ar jų dalys perduoti tikslingai ir naudojami tinkamai“, – teigia valstybės kontrolierė.

Nesant bendros tvarkos, panaudos teise suteiktų valstybinės žemės sklypų duomenys registruojami skirtingai. Todėl ne visuomet panaudos sutarčių registravimas ir apskaita kontroliuojami pakankamai. Pavyzdžiui, dalis subjektų panaudos sutarčių ir žemės sklypų neįregistruoja Nekilnojamojo turto registre. Kai kurie panaudos gavėjai naudojasi prie pastatų esančia valstybine žeme, kuri nėra suformuota kaip atskiri valstybinės žemės sklypai, todėl duomenys apie ją nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Tai iškreipia duomenis apie valstybinę žemę ir didina riziką, kad ji naudojama neteisėtai ar nepakankamai efektyviai.

Dėl ribotų finansinių galimybių dalis valstybiniams universitetams perduotų valstybinės žemės sklypų yra laisvi ir nenaudojami mokslo reikmėms. Auditorių nuomone, priimdami sprendimus dėl panaudos suteikimo, apskričių viršininkai ne visuomet pakankamai įvertina panaudai reikalingo žemės sklypo poreikį. Tai didina riziką, kad valstybinės žemės sklypas bus nenaudojamas, naudojamas neefektyviai ar sklypo dalis bus perleista tretiesiems asmenims pažeidžiant įstatymus.

Auditoriai nustatė, kad privatiems juridiniams asmenims dalis Kūno kultūros ir sporto departamento panaudos teise valdomo valstybinės žemės sklypo perleista ir leista statyti nesilaikant įstatymo nuostatų bei viršijant kompetenciją. Tuo tarpu Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimas subnuomoti dalį šio sklypo ir leidimas statyti pastatą suteikė galimybę privačiam subjektui išsinuomoti valstybinę žemę ne aukciono tvarka.

Registrų centro direktoriaus ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmai sudarė prielaidas privačiai įmonei, neturinčiai teisių į valstybinės žemės sklypą, pasistatyti visuomeninės ir komercinės paskirties pastatą ir patalpas savo nuosavybėn bei įgyti teisę valstybinę žemę nuomoti ar pirkti ne aukciono būdu. Be to, Vilniaus apskrities viršininko administracija nepasinaudojo įstatymo suteikta teise ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą dėl neteisėtai Registrų centrui ir UAB „Vėtrūna“ išduoto statybos leidimo panaikinimo.

Auditoriai negalėjo nustatyti priežasčių, dėl kurių Vilniaus miesto savivaldybė po Registrų centro direktoriaus prašymo patikslinti sklypo paskirtį ir numatyti naujus statybos reglamentus prie institucijos panaudos teise valdomo valstybinio žemės sklypo prijungė 0,345 ha žemės. Papildomai suteikta valstybinė žemė buvo panaudota tik privačių juridinių asmenų statiniams statyti.

Valstybiniai auditoriai atsakingoms institucijoms rekomendavo inicijuoti teisės aktų pataisas, nustatant kriterijus, pagal kuriuos būtų įvertintas suteikiamo valstybinės žemės sklypo dydžio reikalingumas, atlikti žemės naudojimo patikrinimus, nustatant neatlygintinai suteiktos valstybinės žemės sklypų plotų reikalingumą funkcijoms vykdyti. Taip pat pasiūlyta nustatyti neatlygintinai suteiktų valstybinės žemės sklypų registravimo ir sisteminimo tvarką bei atlikti Registrų centrui ir Kūno kultūros ir sporto departamentui perduotos valstybinės žemės naudojimo valstybinę kontrolę.


Papildoma informacija: l.e. 3-iojo audito departamento direktorės pareigas Romualda Masiulionienė (266 67 36)

Valstybinio audito ataskaita Valstybės institucijoms ir įmonėms priskirtų žemės sklypų naudojimas

Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 92, 8 611 52051; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt