Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-01-18

Valstybės išlaidas tarnybiniams automobiliams galima sumažinti

Valstybės kontrolė įvertino, ar efektyviai valstybės įstaigose naudojamos lėšos tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti. Auditas buvo atliekamas ministerijose, apskričių viršininkų administracijose, valstybinėse aukštosiose mokyklose bei kitose biudžetinėse įstaigose. Auditoriai nustatė, kad biudžetinių įstaigų transporto išlaikymo išlaidos kasmet didėja: 2004 m. joms skirta 104 mln. Lt, 2005 m. – 127 mln. Lt, 2006 m. – 144 mln. Lt valstybės biudžeto asignavimų. Pasak valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, gerą transporto naudojimo tvarką įvedusios įstaigos aiškiai parodė, kad šioje srityje dar yra daug rezervų taupyti valstybės biudžeto lėšas.

Auditoriai konstatavo, kad prieš devynerius metus priimtas Vyriausybės nutarimas, reglamentuojantis tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimą, nuomą ir naudojimą biudžetinėse įstaigose nesuteikia galimybės kontroliuoti visų įstaigos išlaidų, susijusių su tarnybinio transporto išlaikymu ir naudojimu. Automobilių kelionės lapai dažnai išduodami savaitei ar net visam mėnesiui, juose įrašomi netikslūs maršrutai, neįvardinami važiavę asmenys, nurodomi tikrovės neatitinkantys duomenys. Dėl nepakankamo reglamentavimo tarnybinių lengvųjų automobilių vairuotojų atlyginimai skiriasi daugiau kaip du kartus, nes vieni užima darbininkų, o kiti – specialistų ar net vyresniųjų specialistų etatus. Valstybės biudžeto išlaidas didina tai, kad nereglamentuojama nuomojamų automobilių vertė.

Auditoriai ypatingą dėmesį atkreipė į institucijas, kuriose sėkmingai taupomos transporto išlaidos. Pavyzdžiui, Seimo kanceliarijai įvedus elektroninę automobilių parko kontrolės sistemą pavyko sustiprinti automobilių naudojimo kontrolę, maždaug trečdaliu sumažinti kuro suvartojimą. Ūkio, Susisiekimo, Aplinkos ministerijose kai kuriems vadovams atsisakius tarnybinių automobilių jiems mokamos kompensacijos už netarnybinio transporto naudojimą tarnybos reikmėms, todėl išleidžiama pusantro – du kartus mažiau valstybės lėšų, negu naudojant automobilius, esančius tų ministerijų žinioje. Praktika rodo, kad automobiliai efektyviau naudojami sustambintuose autoūkiuose.

Valstybės kontrolė pasiūlė Vyriausybei apsvarstyti galimybę parengti griežtos atskaitomybės kelionės lapo formą biudžetinėms įstaigoms ir nustatyti jo pildymo tvarką, perduoti Vyriausybės kanceliarijai ministrų pareigybinių tarnybinių lengvųjų automobilių aptarnavimą, stambinti biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių autoūkius, prijungiant juos prie įstaigų, įdiegusių elektronines automobilių parko kontrolės sistemas. Taip pat pasiūlyta spręsti klausimą dėl biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių privalomo žymėjimo logotipais ar kitais būdais.


Papildoma informacija: 2-ojo audito departamento direktorė Zita Valatkienė (266 67 60).

Valstybinio audito ataskaita „Valstybės institucijų (įstaigų) transporto išlaidų vertinimas“


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965; gkoncius@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt