Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-01-29

Vaikų globai savivaldybės neskiria reikiamo dėmesio

Valstybės kontrolė įvertino, kaip savivaldybės vykdo joms patikėtą valstybinę funkciją - vaiko teisių apsaugą. Šiai funkcijai atlikti savivaldybės kasmet iš valstybės biudžeto gauna tikslines dotacijas: 2006 metais - 11,5 mln. Lt, o 2007 - 13,5 mln. Lt.

„Susirūpinimą kelia tai, kad nors įvairiose programose numatyta skatinti globą šeimose ir mažinti vaikų skaičių globos namuose, audito metu nustatėme, kad pastaraisiais metais situacija iš esmės nekinta - didesniajai daliai be tėvų globos likusių vaikų globa ir rūpyba nustatoma vaikų globos institucijose, o ne šeimose“ - sakė valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė.

Valstybiniai auditoriai, įvertinę vaiko globos ir rūpybos organizavimą konstatavo, kad iki šiol nėra nustatyto konkretaus termino, kiek gali tęstis vaiko laikinoji globa ir rūpyba. Todėl neretai globos institucijos vaikui tampa ilgalaikiais namais, o ne laikinos priežiūros priemone. Be tėvų globos likusio vaiko apgyvendinimas globos įstaigoje turi būti tik tarpinė ir laikina priemonė, ieškant ilgalaikio sprendimo, t.y. vaiko grąžinimo į biologinę šeimą, nuolatinės globos ir rūpybos ar įvaikinimo. Be to, atlikti moksliniai tyrimai patvirtina, kad vaikui augant ilgiau nei tris mėnesius bet kokioje įstaigoje, o ne šeimoje, sutrinka jo emocinė ir socialinė raida.

Nepaisant to, kad Lietuvoje yra daug institucijų ir organizacijų, besirūpinančių vaikų gerove, bendros tendencijos nėra džiuginančios - nors vaikų skaičius Lietuvoje mažėja, globojamų vaikų skaičius didėja. Pavyzdžiui, 2005 metais be tėvų globos buvo 13 313, o 2006 metais - 13 337 vaikai, nors per 2006 m. vaikų skaičius Lietuvoje sumažėjo daugiau kaip 23 tūkstančiais.

Valstybiniai auditoriai, išnagrinėję kaip Vilniaus miesto, Vilniaus, Švenčionių ir Molėtų rajonų savivaldybės organizuoja vaikų globą ir rūpybą, nustatė, kad ne visuomet yra laikomasi vaiko globą ir rūpybą reglamentuojančių nuostatų. Pavyzdžiui, ne visada buvo sudaromi vaiko laikinosios globos ir rūpybos planai, lankomi globojami vaikai, vykdomos vaiko globos ir rūpybos peržiūros. Kokybiškai neatliekant šių funkcijų kyla rizika, kad nėra tinkamai įvertinta globojamų ar rūpinamų vaikų situacija, jų santykiai su globėjais ar rūpintojais, neatsižvelgiama į vaikų interesus.

Taip pat buvo nustatyta faktų, kai vaikų globėjai ir rūpintojai buvo skiriami nesurinkus visų reikiamų dokumentų apie juos arba nepriėmus sprendimų dėl asmens tinkamumo jį skirti vaiko globėju ar rūpintoju. Tinkamai neįvertinus globėjų ir rūpintojų, vėliau juos tenka keisti. Pavyzdžiui, per 2006 metus buvo pakeisti 287 vaikų globėjai ir rūpintojai, iš jų 30 buvo nušalinti nuo pareigų, nes netinkamai atliko savo pareigas, naudojosi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, neužtikrino vaiko interesų apsaugos. Specialistų nuomone, globėjų kaita gali psichologiškai žaloti vaiką ir neigiamai veikti jo vystymąsi.


Papildoma informacija: l.e. 3-iojo audito departamento direktoriaus pareigas Romualda Masiulionienė (266 67 36).

Valstybinio audito ataskaita Vaiko teisių apsaugos vykdymas


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 95, 8 698 76 706; gkoncius@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt