Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-02-07

Valstybės kontrolė galimas rizikas policijos sistemoje vertins finansinio audito metu

Valstybės kontrolė kaip nepriklausoma aukščiausia audito institucija valstybinius auditus atlieka pagal kiekvienais metais sudaromą valstybinio audito programą, kurioje numato, kur ir kada bus atliekamas auditas. Pavesti Valstybės kontrolei atlikti Valstybinio audito programoje nenumatytą valstybinį auditą išskirtinę teisę turi tik LR Seimas.

Valstybės kontrolė išnagrinėjo vidaus reikalų ministro Regimanto Čiupailos prašymą atlikti 2007 metų policijos sistemos veiklos auditą.

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės kontrolės 2008 metų valstybinio audito programoje jau numatyta atlikti Policijos departamento finansinį auditą, Valstybės kontrolė papildomo audito neatliks. Finansinio audito metu valstybiniai auditoriai vertins, ar Policijos departamentas valstybės biudžeto lėšas ir kitą jam patikėtą turtą valdo ir naudoja tinkamai bei teisėtai. Šio audito rezultatai atsakingoms institucijoms ir visuomenei susipažinti bus pateikti šių metų birželio mėnesį.

Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės teigimu, finansinio audito metu auditoriai atkreips dėmesį ir į vidaus reikalų ministro R. Čiupailos prašyme pateiktus siūlymus. „Valstybiniams auditoriams finansinio audito metu nustačius neracionalaus valstybės lėšų ir kito turto naudojimo ar įstatymų pažeidimo atvejų, bus svarstoma dėl policijos sistemos veiklos audito įtraukimo į 2009 metų Valstybės kontrolės metinę audito programą“, - teigia valstybės kontrolierė.Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 92, 8 611 52051; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt