Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-04-09

Valstybės kontrolė: Biokuro programa įgyvendinama

Valstybės kontrolė atliko Biokuro programos vykdymo išankstinį tyrimą. Šios programos tikslas – skatinti biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamybą ir naudojimą. Skatindama biokuro žaliavų auginimą ir paruošimą, valstybė kasmet skiria vis daugiau lėšų. Jei 2004 m. šiems tikslams buvo panaudota 1 mln. Lt, tai 2007 m. - 24 mln. Lt.

Auditoriai konstatavo, kad svarbiausieji programos uždaviniai yra įgyvendinami, ir jos tikslai, kurie buvo numatyti iki 2010 metų, turėtų būti pasiekti. Iki to laiko atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame šalies pirminės energijos balanse turėtų padidėti iki 12 proc. Tai įvertinus, nutarta, kad nėra tikslinga atlikti pagrindinį auditą, nes jis nesukurs pridėtinės vertės.

Tačiau auditoriai atkreipė dėmesį į dar neišspręstas problemas. Iki šiol neišnaudojamas visas turimas biokuro potencialas, praktiškai neremiama biokuro gamyba iš miško kirtimų atliekų, vėluojama įdiegti pažangiausias biokuro gamybos ir naudojimo technologijas.

Apie išankstinio tyrimo rezultatus ir jo metu pastebėtas problemas raštu bus informuoti Vyriausybė ir Ūkio ministerija.

Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt