Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-11-04

Baigta sprendimo vykdymo kontrolė Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus apskrities viršininko administracijose

Valstybės kontrolė įvertino, kaip yra vykdomas valstybės kontrolieriaus 2008 m. sausio 29 d. sprendimas dėl valstybinio audito „Valstybės institucijoms ir įmonėms priskirtų žemės sklypų naudojimas“ metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų. Šiuo sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ir Vilniaus apskrities viršininkas buvo įpareigoti patraukti teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija atlikusi tarnybinį tikrinimą dėl valstybinio audito metu nustatytų teisės aktų pažeidimų, informavo Valstybės kontrolę, kad nėra galimybės taikyti tarnybinę atsakomybę Miesto plėtros departamento Sąlygų sąvado skyriaus vedėjui Kęstučiui Ramonaičiui dėl nutrūkusių darbo santykių. Vilniaus miesto savivaldybės administracija taip pat informavo, kad taikyti tarnybinę atsakomybę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Jonui Urbonavičiui nėra teisinio pagrindo.
Vilniaus apskrities viršininkas informuodamas Valstybės kontrolę apie sprendimo vykdymą paaiškino, jog buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriaus Aurelijaus Kuisio veiksmų ar neveikimo vykdant statybos valstybinę priežiūrą, ir buvo priimtas sprendimas pripažinti, jog A. Kuisys tarnybinio nusižengimo nepadarė.
Atsižvelgdama į gautą informaciją, Valstybės kontrolė nusprendė baigti sprendimo vykdymo kontrolę.

Išvada „Dėl 2008-01-29 sprendimo Nr. SP-2 vykdymo kontrolės“


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 266 67 95; inga.balzekaite@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt