Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-12-10

Nuspręsta baigti sprendimo vykdymo kontrolę Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje

Valstybės kontrolė įvertino, kaip vykdomas valstybės kontrolieriaus pavaduotojo 2008 m. birželio 16 d. sprendimas dėl valstybinio audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų Vilniaus miesto savivaldybėje. Šiame sprendime Vilniaus miesto savivaldybės merui ir administracijos direktoriui buvo nurodyti audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas patraukti teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija informavo Valstybės kontrolę apie sprendimo vykdymą ir nurodė, kad nustatant kaltus asmenis dėl audito metu pastebėtų pažeidimų, tarnybos atsakomybėn buvo patrauktas Kultūros ir ugdymo departamento įstaigų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas. Taip pat buvo nurodyta, kad Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo tarnybinio nusižengimo tyrimas buvo nutrauktas, nenustačius šio darbuotojo neteisėtų veiksmų.
Vykdydama Valstybės kontrolės įpareigojimus, Vilniaus miesto savivaldybės administracija sustiprino viešųjų pirkimų dokumentų kontrolę ir paskelbė atvirą konkursą valstybės lėšomis finansuojamų statinių statybos paslaugoms pirkti.
Atsižvelgusi į gautą informaciją, Valstybės kontrolė nusprendė baigti sprendimo vykdymo kontrolę.

Valstybinio audito ataskaita Išvada „Dėl 2008-06-16 sprendimo Nr. SP-6 vykdymo kontrolės baigimo“

Valstybės kontrolės Komunikacijos departamentas (266 67 24, 266 67 95; inga.balzekaite@vkontrole.lt) (266 67 24, 266 67 95; inga.balzekaite@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt