Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-12-09

Valstybės kontrolė ragina tobulinti Saugomų teritorijų valstybės kadastro tvarkymą

Valstybės kontrolė atliko Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacinių sistemų auditą, kurio metu ypač daug dėmesio skyrė Saugomų teritorijų valstybės kadastro tvarkymui. Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė pažymėjo, kad kadastro tvarkymo spragos rodo, jog duomenys nėra patikimai apsaugoti, todėl pirmiausia būtina tobulinti kadastro tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad kai kurios Saugomų teritorijų valstybės kadastro ir kitų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacinių sistemų priežiūros funkcijos perduotos Aplinkos ministerijai, tačiau neapibrėžtos šalių teisės ir atsakomybė, informacinių sistemų valdytojų funkcijos. Kelia susirūpinimą duomenų sauga, nes nustatytais terminais neatnaujinti saugos nuostatai, įgyvendintos ne visos saugos priemonės, dėl ko gali sutrikti Saugomų teritorijų valstybės kadastro veikla. Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje ir Aplinkos ministerijoje nepakankamai pasiruošta nenumatytoms situacijoms informacinėse sistemose, tokių situacijų valdymo planas yra formalus.

Gali būti, kad Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys yra nepakankamai išsamūs, nes juos teikiančios Saugomų teritorijų tarnybai pavaldžios įstaigos nesupažindintos su duomenų surinkimo taisyklėmis, ne visi kadastro duomenys perkelti iš popierinių dokumentų, be to, dėl nepakankamos kontrolės didėja klaidingų kadastro duomenų tikimybė.

Auditoriai pažymėjo, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba parengė ir patvirtino Saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų registravimo ir tvarkymo taisykles, kuriose papildomai detalizuojami kadastro nuostatai ir standartizuojamos duomenų teikimo procedūros.


Papildoma informacija: valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Nijolė Mickuvienė (266 68 11).

Valstybinio audito ataskaita Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacinių sistemų bendrosios kontrolės vertinimas


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt