Valstybės kontrolės

Naujiena


2009-04-07

Brangi, bet neveiksminga vartotojų teisių apsauga

Tik ketvirtadalis Lietuvos vartotojų jaučiasi pakankamai apsaugoti nuo nekokybiškų prekių ir paslaugų, nors vartotojų teisių apsauga šalyje rūpinasi 18 valstybės ir 60 savivaldybės institucijų, viešoji įstaiga Europos vartotojų centras, 20 vartotojų asociacijų. Jų veiklą pavesta koordinuoti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Atsižvelgusi į tokią situaciją Valstybės kontrolė atliko vartotojų teisių apsaugos valdymo ir koordinavimo sistemos auditą.

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė atkreipė dėmesį, kad vartotojai dažnai nežino kam skųstis dėl pažeistų teisių, nes atsakingų institucijų kompetencija nėra pakankamai aiški, institucijos dubliuoja viena kitos veiklą. Todėl neretai vartotojų skundai ilgai siuntinėjami iš vienos institucijos į kitą, tačiau aiškaus atsakymo vartotojai negauna, o nekokybiškų prekių pardavėjams ir paslaugų teikėjams ne visuomet taikomos poveikio priemonės.

Auditorių nuomone, funkcijos tarp Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paskirstytos neracionaliai. Pastaroji institucija nagrinėja skundus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus kaip antros pakopos instancija, nors analogiškus sprendimus jau būna priėmusi pirmos pakopos instancija. Tokia Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta sudėtinga ir brangiai kainuojanti tvarka, auditorių nuomone, neužtikrina veiksmingo vartotojų gynimo. Be to, maždaug pusė tokių rekomendacinių sprendimų nevykdomi, todėl vartotojams belieka kreiptis į teismą.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad iki šiol nėra teisės akto, reglamentuojančio kolektyvinės žalos atlyginimą. Todėl tokiu atveju, kaip, pavyzdžiui, „Fly LAL“ veiklos sustabdymas, kai žala padaryta dideliam vartotojų skaičiui, vartotojų teisių gynimas yra apsunkintas. Audito ataskaitoje pažymima, kad Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pastaraisiais metais nė karto nesikreipė į teismus dėl viešojo intereso gynimo, nepakankamai kontroliavo, ar viešojo vartojimo sutarčių standartinės sąlygos yra teisingos ir sąžiningos.

Valstybės kontrolierė R. Budbergytė pabrėžė, kad būtina aiškiai apibrėžti vartotojų teisių apsaugą vykdančių institucijų kompetencijos ribas ir atsakomybę. „Būtina panaikinti perteklines ir viena kitą dubliuojančias institucijų funkcijas, supaprastinti vartotojų gynimo ne teisme tvarką, numatant priemones, kurios užtikrintų rezultatyvų priimtų sprendimų dėl vartotojų ir ūkio subjektų ginčų įgyvendinimą“, – sakė valstybės kontrolierė.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 4-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Sigita Gorovniova, tel. 8 5 266 67 48.

Valstybinio audito ataskaita Vartotojų teisių apsauga


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (8 5 266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt