Valstybės kontrolės

Naujiena


2009-04-22

Valstybės kontrolė 2007-2013 m. audituos 23,4 mlrd. Lt Europos Sąjungos paramos

Rengdamasi atlikti 2007-2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus Valstybės kontrolė parengė šio periodo darbų strategiją. „Tokie auditai nėra prigimtinė aukščiausiosios audito institucijos pareiga, tačiau teigiamai įvertinęs mūsų patirtį atliekant ankstesnio periodo ES paramos auditus, Seimas šį darbą vėl patikėjo Valstybės kontrolei“, - sako valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė. Valstybės kontrolė audituos 23,4 mlrd. Lt ES struktūrinių fondų paramos, t.y. 64 proc. visos 2007-2013 m. Lietuvai teksiančios paramos.

Remiantis strategija, ES paramos auditas kasmet apims ne tik visas valdymo ir kontrolės sistemos institucijas ir veiksmų programas, jų efektyvumą ir lėšų naudojimo teisėtumą, bet ir viešuosius pirkimus, valstybės pagalbą, aplinkos reikalavimus, lygias galimybes, ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, informavimą ir viešinimą.

Valstybės kontrolė Europos Komisijai reguliariai teiks ataskaitas ir nuomonę apie struktūrinės paramos panaudojimą Lietuvoje. Metinė ataskaita ir nuomonė bus skelbiamos Valstybės kontrolės interneto svetainėje, apie jas bus informuojamas Seimo Audito komitetas, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

Valstybės kontrolės parengta audito strategija yra patvirtinta Europos Komisijos, šiandien ji pristatyta Seimo Audito komiteto nariams.


Papildoma informacija: Arūnas Dulkys, 8-ojo audito departamento direktorius, (8 5) 204 7222.

Audito strategija Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, audito strategija.


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, (8 686) 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt