Valstybės kontrolės

Naujiena


2010-02-05

Valstybės kontrolė diegs kokybės vadybos metodus

Valstybės kontrolė, siekdama didesnio savo veiklos efektyvumo, geresnės valstybinio audito kokybės ir reikšmingo audito poveikio, pradeda įgyvendinti projektą „LR valstybės kontrolės veiklos procesų gerinimas diegiant kokybės vadybos metodus“. „Valstybės kontrolė nuolat siekia optimizuoti savo veiklą ir efektyviai naudoti biudžeto lėšas. Be to, šiemet pradėsime rengti Valstybinio audito 2011-2015 m. strategiją, todėl mums svarbu išgirsti išorės vertintojų nuomonę apie mūsų darbo kokybę ir numatyti priemones tobulintinoms veiklos sritims“, - sako valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė apie projekto tikslus.

Vykdant projektą bus atliekamas institucijos veiklos procesų vertinimas taikant LEAN kokybės valdymo metodą, išorinė valstybinių auditų peržiūra, rengiamos rekomendacijos Valstybės kontrolės veiklos procesams tobulinti ir audito efektyvumui didinti.

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. finansinio laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamas projektas bus vykdomas iki 2011 m. gegužės 1 d.

Papildoma informacija: Audito plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas, tel. (8 5) 266 6812.


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6795, ibalzekaite@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt