Valstybės kontrolės

Naujiena


2010-05-26

Teisingumo ministerija neskuba vykdyti Valstybės kontrolės rekomendacijų

Teisingumo ministerija vėluoja įgyvendinti kai kurias svarbias Valstybės kontrolės rekomendacijas, kurios leistų efektyviau naudoti valstybės lėšas ir padėtų sustiprinti valstybės finansų kontrolę, o kai kurios ministerijai pavaldžios įstaigos ne visuomet linkusios valstybės lėšas naudoti taupiai. Šie faktai paaiškėjo Valstybės kontrolei atlikus Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansinį auditą.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2009 m. suteikė atostogas ir už jas išmokėjo 378 tūkst. Lt advokatams, nuolat teikiantiems valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą. Advokatai su šiomis tarnybomis nėra susiję nei darbo, nei valstybės tarnybos santykiais, todėl kasmetinės atostogos jiems neturėtų būti skiriamos. Apie netinkamai naudojamas valstybės biudžeto lėšas Valstybės kontrolė Teisingumo ministeriją informavo beveik prieš metus, kai konstatuota, kad 2007-2008 m. advokatams už suteiktas atostogas išmokėta per 500 tūkst. Lt.

Iki šiol neįgyvendinta ir praėjusiais metais Valstybės kontrolės pateikta rekomendacija pakeisti prie apylinkių teismų veikiančių Teisingumo ministerijos filialų - hipotekos skyrių teisinį statusą, jų valdymą ir darbo apmokėjimo sąlygas. Nors Centrinės hipotekos įstaigos direktoriui pavesta kontroliuoti, kaip hipotekos skyriai naudoja jiems skirtas biudžeto lėšas, tačiau nemažai jų valdymo ir finansų kontrolės funkcijų atlieka apylinkių teismų, prie kurių veikia hipotekos skyriai, pirmininkai, kitaip tariant, kitų įstaigų vadovai. Todėl Centrinės hipotekos įstaigos direktorius negali kontroliuoti, kaip naudojamos visos hipotekos skyriams išlaikyti skiriamos lėšos.

Audito metu taip pat nustatyta, kad Centrinė hipotekos įstaiga iš advokatų profesinės bendrijos įsigijo juridinių paslaugų, už kurias sumokėjo daugiau nei 44 tūkst. Lt. Valstybiniai auditoriai tai vertina kaip neekonomišką valstybės lėšų naudojimą, nes šias paslaugas galėjo suteikti du įstaigos direktoriaus pavaduotojai bei penki Teisės ir personalo skyriaus specialistai, kuriems šias funkcijas atlikti numatyta pareigybių aprašymuose.


Papildoma informacija: Rimvidas Aleliūnas, 4-ojo audito departamento direktorius, tel. (8 5) 266 6727

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt