Valstybės kontrolės

Naujiena


2010-06-10

Nacionaliniame operos ir baleto teatre valstybės lėšos naudotos netaupiai

Įvertinę Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro finansines ataskaitas, valstybiniai auditoriai įstaigos administracijai pateikė ilgą klaidų ir pažeidimų sąrašą. Daugiausia jų padaryta rekonstruojant didžiosios teatro salės sceną. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, teatro vadovybei nepavyko užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos taupiai ir skaidriai.„Teatras netinkamai naudojo scenos rekonstrukcijai skirtus mokesčių mokėtojų pinigus. Todėl visą su teatro didžiosios salės scenos darbais susijusią audito medžiagą esame perdavę Generalinei prokuratūrai, kuri atlieka ikiteisminį tyrimą?, – sako G. Švedienė.

Generalinei prokuratūrai perduotoje medžiagoje konstatuota, kad vykdydamas scenos rekonstrukciją teatras ne kartą pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą: sudarydamas sutartį teatras iš esmės pakeitė preliminarios sutarties sąlygas ir planuotą scenos įrangą pakeitė kita, papildomai už tai sumokėdamas daugiau nei 2,1 mln. Lt. Kitoje sutartyje buvo pakeista laimėjusio tiekėjo pasiūlyta kaina ir už įrangą sumokėta 62 tūkst. Lt daugiau nei siūlė ją parduodanti įmonė. Nustatyta, kad pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymą teatro vadovybė papildomai nupirko darbų ir įrangos už beveik 13 mln. Lt. Pasak auditorių, pirkdamas scenos rekonstrukcijos darbus teatras nenumatė visų būsimų darbų ir reikiamos įrangos, todėl juos už daugiau nei 7,5 mln. Lt papildomai įsigijo iš projekto rezervo lėšų. Teatrui dar tik įpusėjus rekonstrukcijos darbus, turimos projekto rezervo lėšos jau viršytos daugiau nei 2,5 mln. Lt. Auditoriai nustatė, kad teatras daugiau nei 1,1 mln. Lt sumokėjo ir už dar neatliktus darbus. Be to, kai kuriuose darbų atlikimo aktuose nebuvo nurodyti tikslūs darbų kiekiai ir jų vertė, todėl auditoriai negalėjo patvirtinti, ar tikrai buvo atlikta darbų ir įsigyta įrangos už daugiau nei 417 tūkst. Lt. Dėl šių pažeidimų Generalinė prokuratūra yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.

Reikšmingi teisės aktų pažeidimai nustatyti teatrui savo darbuotojams mokant priedus už svarbius ir sudėtingus darbus. Auditoriai negalėjo įvertinti, ar beveik 1,8 mln. Lt priedų išmokėti pagrįstai, nes nebuvo nurodyta, už kokius konkrečius darbus jie buvo skiriami. Kai kuriems darbuotojams padidinus algas ir mokant priedus, 140 tūkst. Lt buvo panaudota iš 2010 m. teatrui skirtų valstybės biudžeto lėšų, nors įstatymai tai draudžia daryti. Taip pat nustatyta, kad teatras viešajai įstaigai„Pirmoji kava“didžiąją teatro salę renginiui išnuomojo už 1000 litų, nors nustatyta minimali nuomos kaina turėjo būti bent 10 tūkst. Lt. Pasak auditorių, tokį mažą įkainį galėjo nulemti teatro pagal panaudos sutartį iš viešosios įstaigos 2006 m. gautas automobilis„Audi 6?. Kitiems klientams teatro didžiosios salės nuoma atsieina vidutiniškai 26 tūkst. Lt.

Dėl šių reikšmingų teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolieriaus pavaduotojas priėmė sprendimą, įpareigodamas kultūros ministrą Remigijų Vilkaitį traukti drausminėn atsakomybėn Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinį direktorių Gintautą Kėvišą, o pastarąjį – nubausti pažeidimus padariusius teatro darbuotojus. Audito ataskaitoje pažymima, kad teatro administracija ėmėsi šalinti audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus.


Papildoma informacija: Daiva Bakutienė, 5-ojo audito departamento direktorė, tel. (8 5) 266 6756.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre atlikto finansinio(teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt