Valstybės kontrolės

Naujiena


2010-07-28

Kauno miesto savivaldybėje - turto valdymo problemos

Atlikę finansinį ir teisėtumo auditą Kauno miesto savivaldybėje už 2009 metus valstybiniai auditoriai nustatė kelis reikšmingus teisės aktų pažeidimus.

Prieš ketverius metus Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis buvo perduotas 189 ha valstybinės žemės sklypas, kuriame anksčiau veikė Kauno oro uostas. Savivaldybės administracija dalį šiame sklype esančių pastatų ir statinių perdavė neatlygintinai naudotis viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno aerodromui, kuris pastatus išnuomojo fiziniams asmenims ir privačioms bendrovėms. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad panaudos sutartyje buvo įrašyta sąlyga, kad savivaldybė sklypą naudos tik valstybės ir savivaldybės funkcijoms atlikti, o jeigu žemės sklypas bus naudojamas ne pagal sutartyje nustatytas sąlygas ar savivaldybė neatliks funkcijų, kurioms buvo perduotas sklypas, bus laikoma, kad sklypas naudojamas ne pagal paskirtį, todėl apskrities administracija turės teisę nutraukti valstybinės žemės panaudos sutartį. Tačiau sutartis nebuvo nutraukta, nors dar 2007 m. apie sutarties pažeidimus savivaldybę informavo savivaldybės kontrolieriaus tarnyba ir savivaldybės administracijos vidaus audito skyrius. Valstybės kontrolė konstatavo, kad šis valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas buvo išnuomotas pažeidžiant teisės aktus, be to, valstybei padaryta turtinė žala, nes 5,7 tūkst. Lt gautų nuompinigių nebuvo pervesta į valstybės biudžetą.

Kauno miesto savivaldybėje nustatyta ir daugiau teisės aktų pažeidimų. A. Stulginskio vidurinė mokykla ne pagal paskirtį - ūkio lėšoms apmokėti - naudojo mokinio krepšelio lėšas. Vykdant Kauno 2-osios klinikinės ligoninės investicijų projektą buvo pažeisti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.

Be to, valstybiniai auditoriai atkreipė dėmesį, kad Kauno miesto savivaldybėje, kaip ir daugelyje kitų, dėl apskaitos trūkumų nėra tikslios informacijos apie mokinių skaičių, netiksliai apskaičiuojamos mokinio krepšeliui skiriamos lėšos. Savivaldybės administracija 204 tūkst. Lt nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų grąžino į valstybės biudžetą, nors 2009 m. pabaigoje liko 117 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų kreditinis įsiskolinimas.

Valstybės kontrolė įpareigojo savivaldybės tarybą ir administracijos direktorių Vygantą Gudėną pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn. Dokumentai apie pažeidimus, naudojant valstybės žemę, perduoti Nacionalinei žemės tarnybai.

2009 m. Kauno miesto savivaldybei iš valstybės biudžeto buvo patvirtinta 248 mln. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, patikėjimo teise ji valdė valstybės turtą, kurio įsigijimo vertė sudarė beveik 48 mln. Lt. Valstybės kontrolė savivaldybėse audituoja valstybės biudžeto lėšas ir valstybės turto valdymą.


Papildoma informacija: Rita Švedienė, 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6719.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Kauno miesto savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt