Valstybės kontrolės

Naujiena


2011-11-16

Valstybės kontrolė: 2012 m. valstybės biudžeto projektas optimistinis

Valstybės kontrolė pateikė Seimui Išvadą dėl 2012 m. valstybės biudžeto projekto. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad projektas parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir kartu su juo pateikta visa privaloma informacija.

Biudžeto projekte suplanuotas daugiau kaip pusketvirto karto mažesnis, palyginti su 2011 m., valstybės biudžeto deficitas. Projektas parengtas remiantis optimistinėmis makroekonominių rodiklių prognozėmis. Šiuo projektu siekiama 2012 m. sumažinti valdžios sektoriaus deficitą iki 2,8 proc. BVP. Vyriausybė šį tikslą planuoja pasiekti įvykdžiusi, Valstybės kontrolės nuomone, pernelyg optimistines nemokestinių pajamų surinkimo užduotis.

Valstybės kontrolė atkreipia dėmesį, kad 2,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas apskaičiuotas įvertinus centrinės valdžios, vietos valdžios (savivaldybių) ir socialinės apsaugos fondų planuojamus balanso rodiklius, kurie apskaičiuoti skirtingais principais: centrinės ir vietos valdžios – pinigų, o socialinės apsaugos fondų – kaupimo principu. Tikėtina, kad vietos valdžios balanso rodiklis bus deficitinis, tačiau Vyriausybė prognozuoja, kad savivaldybių biudžetų pajamos bus lygios išlaidoms.

Pajamų iš pagrindinių mokesčių prognozės parengtos atsižvelgiant į veiksnius, turinčius įtakos jų surinkimui. Valstybės kontrolės nuomone, pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų prognozės yra atsargios, gyventojų pajamų mokesčio – optimistinė, o pelno mokesčio – pernelyg optimistinė.

Įvertinusi 2012 m. valstybės biudžeto projekte suplanuotus asignavimus, Valstybės kontrolė nurodė konkrečius atvejus, kai jie buvo suplanuoti nesilaikant teisės aktų. Valstybės kontrolė rekomendavo suplanuotų asignavimų nedidinti, išskyrus asignavimus skolos valdymo išlaidoms, kurių gali nepakakti.

„Siūlome peržiūrėti prognozuojamus pagrindinius makroekonominius rodiklius, suplanuotas valstybės biudžeto pajamas ir asignavimus, įvertinti vietos valdžios ir socialinių apsaugos fondų projektuojamus balanso rodiklius ir įsitikinti, ar bus pasiektas ambicingas tikslas, kad valdžios sektoriaus deficitas 2012 m. neviršytų 2,8 proc. BVP“, - sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Išvada Dėl Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento pavaduotoja Danguolė Krištopavičienė, tel.: 8(5) 266 6759, danguole.kristopaviciene@vkontrole.lt
 
Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6792, 8 611 52051, violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt