Valstybės kontrolės

Naujiena


2011-11-23

COBIT metodika lietuvių kalba – ir auditoriams, ir audito subjektams

Šiandien Seimo rūmų Konferencijų salėje vyksta Informacinių sistemų audito ir kontrolės asociacijos (ISACA) Lietuvos skyriaus organizuotas renginys, kuriame pristatomas COBIT (angl. Control objectives for information and related technologies) metodikos leidimas lietuvių kalba. Verčiant COBIT metodiką į valstybinę kalbą, su ISACA glaudžiai bendradarbiavo ir Valstybės kontrolė. 

COBIT yra informacinių technologijų (IT) valdymo metodika ir praktinio jos taikymo instrumentų rinkinys, kuris gali būti naudojamas institucijos veiklos savianalizei, strateginių planų kūrimui, auditams. Vadovaujantis COBIT, tiek IT audito profesionalai, tiek įstaigų vadovai gali kalbėti „viena kalba“, vienodai suprasdami informacines technologijas kaip galingą veiklą skatinantį įrankį.

„Valstybės kontrolė kartu su kitomis EUROSAI IT darbo grupės narėmis dalyvavo kuriant COBIT procesais paremtą metodiką, kuri padėtų atlikti aukščiausiųjų audito institucijų informacinių technologijų valdymo savianalizę. Mes patys Valstybės kontrolėje 2003 m. ir pakartotinai 2006 m. atlikome savianalizę vadovaudamiesi COBIT metodika, jos pagrindu kūrėme naujas struktūras, diegėme naujas valdymo formas, esame parengę IT plėtros strategiją 2007-2011 metams. COBIT instrumentai yra mūsų atliekamų IT auditų metodinis pagrindas, atlikdami IT valdymo auditus valstybės institucijose, įgijome didelę praktinę jo naudojimo patirtį“, - akcentuodamas leidinio svarbą sakė Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento direktorius Dainius Jakimavičius.

Konferencijoje pranešimus skaito ir Valstybės kontrolės atstovai. Departamento direktorius Dainius Jakimavičius pristatys COBIT brandos modelių taikymą siejant organizacijos veiklą su IT, parenkant ir diegiant organizacijoje COBIT IT valdymo praktikas, optimalius IT valdymo sprendimus. Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento Informacinių sistemų audito skyriaus vedėja Živilė Kindurytė savo pranešime pristatys COBIT metodikos naudojimą atliekant IT auditus, papasakos, į ką kreipia dėmesį valstybiniai auditoriai, kaip parenkami tam tikri audituojami procesai ar vertinimo kriterijai.

COBIT metodikos leidinys lietuvių kalba skirtas viešojo bei privataus sektoriaus organizacijų vadovams, IT vadovams, IT valdymo ir informacijos saugumo profesionalams bei auditoriams ir visiems, kuriems rūpi informacinių technologijų ateitis Lietuvoje.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento direktorius Dainius Jakimavičius (8 5) 266 6766, dainius.jakimavicius@vkontrole.lt
 
Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6792, 8 611 52051, violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt